XXV JUBILEUSZOWY KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W tegorocznej edycji Konkursu oczekiwaliśmy od uczestników tradycyjnego ujęcia tematu , stworzenia szopki Bożonarodzeniowej w ciekawych aranżacjach zgodnie z duchem historii i tradycji. Zachęcaliśmy uczestników do wykorzystania efektów światła, dźwięku i ruchu. Formy plastyczne, materiały i technikę prac pozostawiliśmy dowolną. Do Konkursu zgłoszono 126 prac. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych: Nr 1, nr 3, nr 4 i nr 7 w Sochaczewie, w Nowej Suchej, Kozłowie Szlacheckim, Brzozowie, Kampinosie, Rybnie, Teresinie, Giżycach i Kapturach oraz gimnazjaliści: z Nowej Suchej i Kampinosu.

Do Konkursu zgłosili prace również: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Świetlica „Caritas” przy parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie, rodziny z miasta i sąsiednich gmin oraz przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Przedszkola nr 4 i Przedszkola nr 7 w Sochaczewie, z Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie, Niepublicznego Przedszkola „Małe zuchy” w Sochaczewie i Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie.

W dniu 2 grudnia br. komisja w składzie:

  • Barbara Jachimowicz – artysta malarz
  • Jadwiga Orczyk-Miziołek – malarka, plastyczka
  • Jan Piątkowski – rzeźbiarz
  • Marcin Hugo-Bader – artysta malarz
  • Beata Tarka – pracownik Muzeum
  • Anna Wachowska – pracownik Muzeum

dokonała przeglądu i oceny prac.

Przy ocenie braliśmy pod uwagę:

  • podejście do postawionego tematu,
  • ciekawe rozwiązania plastyczne i aranżacje,
  • estetykę wykonania szopki – dobór materiałów, wkład pracy i spójność kompozycji.

Szopki, jak co roku, oceniane były w kategoriach:

  • prace indywidualne,
  • prace zespołowe (do 3 osób),
  • prace rodzinne.

oraz w czterech grupach wiekowych:

  • 3 – 6 lat
  • 7 – 13 lat
  • 14 – 16 lat
  • osoby dorosłe.

Po długich i trudnych obradach, komisja postanowiła nagrodzić 44 szopki, spośród 126

zgłoszonych.

Kategoria: Prace indywidualne – grupa wiekowa 7-13 lat

Zgłoszono 49 prac – 10 nagrodzono

I MIEJSCE EX AEQUO

Aleksandra Pietryka

LAT 13, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie – Sylwester Kaczmarek

I MIEJSCE EX AEQUO

Sergiusz Winnicki

LAT 11, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki

II MIEJSCE

Lena Bargieł

LAT 8, SZKOŁA PODSTAWOWA W TERESINIE

Sponsor nagrody – Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

w Sochaczewie – Paweł Rozdżestwieński

III MIEJSCE

Agata Bylicka

LAT 12, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

w Sochaczewie – Paweł Rozdżestwieński

WYRÓŻNIENIA

Weronika Olender

LAT 9, SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ SUCHEJ

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Sebastian Orzechowski

LAT 7, ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Bartłomiej Schmidt

LAT 12, SZKOŁA PODSTAWOWA W RYBNIE

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Antoni Kwiatkowski

LAT 9, ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Zuzanna Kwiek

LAT 10, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Sebastian Giza

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

Kategoria: Prace zespołowe – grupa wiekowa 7 – 13 lat

Zgłoszono 24 prace – nagrodzono 9 prac

I MIEJSCE

Jakub Rutkowski

Kornelia Zielińska

Natalia Rutkowska

LAT 11, SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ SUCHEJ

Sponsor nagrody – Wójt Gminy Nowa Sucha – Maciej Mońka

II MIEJSCE EX AEQUO

Cezary Lepieszka

Jakub Szymaniak

Paweł Rześny

LAT 10, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

Sponsor nagrody – Wójt Gminy Nowa Sucha – Maciej Mońka

II MIEJSCE EX AEQUO

Kacper Hołuj

Leszek Wojda

Bartłomiej Frankowski

LAT 11 i 12, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

Sponsor nagrody – Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński

III MIEJSCE EX AEQUO

Aleksandra Komorowska

Jan Nagot

LAT 11, ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Radio Sochaczew – Iwona i Paweł Skumiałowie

III MIEJSCE EX AEQUO

Julia Urych

Aleksandra Trzcińska

Wiktoria Lachowicz

LAT 13, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

Sponsor nagrody – Redakcja Dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”

WYRÓŻNIENIA

Antoni Kupniewski

Oskar Korbień

Kacper Marcinkowski

LAT 11, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Wiesław Grabarek

Anna Marciniak

Maria Łada

LAT 11, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Wiesław Grabarek

Sebastian Guzal

Jakub Jaworski

Patryk Orliński

LAT 11, SZKOŁA PODSTAWOWA W KURDWANOWIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Wiesław Grabarek

Dzieci ze Świetlicy „Caritas”

przy Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Wiesław Grabarek

Kategoria: Prace indywidualne – grupa wiekowa 14 – 16 lat

Zgłoszono 5 prac – nagrodzono 2

I MIEJSCE

Kinga Orzechowska

LAT 14, ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

II MIEJSCE

Małgorzata Drabińska

LAT 14, SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ SUCHEJ

Sponsor nagrody – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Kategoria: Prace zespołowe – grupa wiekowa 14 – 16 lat

Zgłoszono 9 prac – nagrodzono 5

I MIEJSCE

Maria Ilijoska

Wiktoria Korczyńska

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

II MIEJSCE EX AEQUO

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych

w Erminowie

Sponsor nagrody – Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Jolanta Gonta

II MIEJSCE EX AEQUO

Sandra Kwaśniewska

Wiktoria Zawadzka

Magda Troć

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

W ZAŁUSKOWIE

Sponsor nagrody – Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Jolanta Gonta

III MIEJSCE

Patrycja Śmiały

Dominika Przydatek

LAT 16 i 14, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

W GIŻYCACH

Sponsor nagrody – Firma „SEZAM” – Lidia i Marek Stępowscy

WYRÓŻNIENIE

Iga Brzozowiec

Marta Wróblewska

Gabriel Malinowski

LAT 15, ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE

Sponsor nagrody – Zakład Usług Budowlanych – Józef Kopala

Kategoria: Prace rodzinne

Zgłoszono 25 prac – nagrodzono 10

I MIEJSCE

Dawid Baczyński z mamą

NOWA SUCHA

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Wiesław Grabarek

II MIEJSCE

Filip, Mikołaj, Marta i Michał

Kołodziejczyk

MALANOWO

Sponsor nagrody – Hotel „Chopin” – Maryla Pliszka

III MIEJSCE EX AEQUO

Mateusz i Patryk Adamiec

KURDWANÓW

Sponsor nagrody – Marcin Hugo-Bader

III MIEJSCE EX AEQUO

Karolina i Zuzanna Potkańska

OKOPY, GM. NOWA SUCHA

Sponsor nagrody – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Barbara Bronicz

WYRÓŻNIENIA

Aleksandra Jaśkiewicz z rodziną

SOCHACZEW

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Antonina Deręgowska z mamą Agnieszką

SOCHACZEW

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Patryk i Klaudia Gruszczyńscy z mamą Anetą

i babcią Krystyną Adamską

SOCHACZEW

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Mateusz, Jakub i Łukasz Targaszewscy

ZAKRZEW, GM. NOWA SUCHA

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Zuzanna i Agnieszka Adamiak

STARA SUCHA

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Patryk Gawłowski z rodziną

MŁODZIESZYN

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Kategoria: Prace osób dorosłych

Zgłoszono 6 prac – nagrodzono 6

I MIEJSCE

Jan Korpowski

SOCHACZEW

Sponsor nagrody – Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński

II MIEJSCE

Jolanta Małczak

PLECEWICE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Jolanta Demczyszyn

III MIEJSCE EX AEQUO

Kamila Wawer

Elżbieta Kowalewska

Katarzyna Grzegorek

WYCHOWAWCZYNIE Z MIEJSKIEGO

PRZEDSZKOLA NR 7 W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Jolanta Demczyszyn

III MIEJSCE EX AEQUO

Jadwiga Pęsiek

Stanisława Radkowska

Zbigniew Sykurski

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Anna Bugalska

WYRÓŻNIENIA

Jolanta Kalacińska

Dariusz Chłystek

Sławomir Kacprzak

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Anna Bugalska

Leszek Banach

Daniel Meszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W MŁODZIESZYNIE

Sponsor nagrody – Kancelaria Notarialna – Jolanta Demczyszyn

Kategoria: najmłodsi uczestnicy

Zgłoszono 9 prac – wyróżniono 2

WYRÓŻNIENIA

GRUPA “SMERFY”

NIEPUBLICZNE „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

Lena Lebioda

Wiktoria Zielińska

Lena Krukowska

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MAŁE ZUCHY” W SOCHACZEWIE

Sponsor nagrody – Firma „Hydro-Instal” Arkadiusz Siekierski

NAGRODY KS. PROBOSZCZA

PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA W SOCHACZEWIE

Anna Furmanek

Katarzyna Kaczyńska

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W GIŻYCACH

Jadwiga Pęsiek

Stanisława Radkowska

Zbigniew Sykurski

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W SOCHACZEWIE

Jolanta Małczak

Cezary Lepieszka

Jakub Szymaniak

Paweł Rześny

LAT 10, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

Dziękujemy nauczycielom ze szkół podstawowych i gimnazjów, Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych, przedszkoli za zainteresowanie Konkursem i ukierunkowanie dzieci i młodzieży.

Dziękujemy również sponsorom za zainteresowanie i wsparcie naszego Konkursu:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

2. Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Jolanta Gonta

3. Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki

4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie – Sylwester Kaczmarek

5. Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński

6. Wójt Gminy Nowa Sucha – Maciej Mońka

7. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Barbara Bronicz

8. Dyrektor MZSi PBnBzurą – Paweł Rozdżestwieński

9. Kancelaria notarialna – Anna Bugalska-Maik

10. Kancelaria notarialna – Jolanta Demczyszyn

11. Kancelaria notarialna – Wiesław Grabarek

12. Firma „MARS POLSKA” – Beata Brymora

13. Firma „Hydro-Instal” – Arkadiusz Siekierski

14. Zakład Usług Budowlanych – Józef Kopala

15. Firma SEZAM – Lidia i Marek Stępowscy

16. Firma EUROSTEMPEL – K. i M. Lewczukowie

17. Hurtownia zabawek ARMAR – Artur Duplicki

18. Hotel „CHOPIN” – Maryla Pliszka

19. Dwutygodnik ”Ziemia Sochaczewska” – Robert Małolepszy

20. Radio „Sochaczew” – Iwona i Paweł Skumiał

21. Cukiernia p. Makowskich

 

 

Dziękujemy uczestnikom Konkursu i zapraszamy do udziału w XXVI edycji w 2018 r.

Komentarze