Muzeum Pola Bitwy nad Bzurą

Muzeum Pola Bitwy nad Bzurą

Witamy na stronie muzeum

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, mające siedzibę w zabytkowym budynku miejskiego ratusza, jest najokazalszym w Polsce muzeum jednej bitwy. Nasz zbiór to największa kolekcja broni, ekwipunku, umundurowania i innych pamiątek z Kampanii 1939 roku w Polsce, prezentowane na stałej wystawie "Pole Bitwy 1939-1945". Wystawa główna obejmuje również tematykę całej II Wojny Światowej dodatkowo eksponowanej na wystawie plenerowej na dziedzińcu muzeum.

Siedziba Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą gromadzi ponadto zabytki kultury materialnej, dokumentacje czy archiwa oraz prowadzi badania związane z wielowiekowymi dziejami Sochaczewa oraz Ziemi Sochaczewskiej. W salach wystawienniczych prezentujemy cyklicznie wystawy czasowe, na których podziwiać można m.in. malarstwo, rękodzieło czy rzeźbę polskiej sztuki współczesnej, etnografię świata i Polski. W muzealnym sklepiku prowadzimy sprzedaż książek różnych oficyn wydawniczych a także własne wydawnictw, dotyczące historii Ziemi Sochaczewskiej jak i samego miasta Sochaczew.

The Museum of the Sochaczew Land and the battlefield near Bzura contains unique items on the history of the Great War (Battle of Bzura and Rawka 1914-1915, Battle of Bolimów), Second World War (Battle of Bzura 1939), as well as history of Sochaczew Land.

В Музее Сохачевской земли и Поля Битвы на Бзуре собраны уникальные предметы по истории Великой войны (Битва у Бзуры и Равки 1914-1915, сражение под Болимовым), Второй Мировой войны (Битва у Бзуры 1939), а также истории Сохачевской земли.

У Музеі Сохачеўскай зямлі і Поля Бітвы на Бзуре сабраны унікальныя прадметы па гісторыі Вялікай вайны (Бітва ля Бзуры і Раўкі 1914-1915, Бітва пад Балімавым), Другой Сусветнай вайны (Бітва ля Бзуры 1939), а таксама гісторыі Сохачэўскай зямлі.

Das Museum Sochaczew besitzt unikate Sachzeugen der Geschichte des Ersten Weltkriegs (Schlacht an der Bzura und Rawka 1914-1915, sowie der Schlacht von Bolimow), des Zweiten Weltkrieges (Schlacht an der Bzura September 1939), sowie der Regionalgeschichte von Sochaczew und Umgebung.

Ostatnio dodane: