70. rocznica bitwy o Monte Cassino

Bitwa o wzgórze Monte Cassino w maju 1944 r. zajmuje szczególne miejsce w historii 2 Korpusu Wojska Polskiego. Po zakończeniu walk zadbano o godne upamiętnienie poległych żołnierzy. Na cmentarzu pod Monte Cassino pochowano ponad 1050 żołnierzy ekshumowanych z prowizorycznych cmentarzy i mogił rozsianych na polu bitwy. Listę poległych w bitwie o Monte Cassino otwiera płk. dypl. Jerzy Jastrzębski – zastępca dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, zmarły z odniesionych ran po wybuchu miny 24 kwietnia 1944 r. w trakcie rozpoznania pod Monte Trocchio w rejonie Monte Cassino. Czytaj dalej “70. rocznica bitwy o Monte Cassino”