Męka i zmartwychwstanie Pańskie w sztuce

Męka i zmartwychwstanie Pańskie w sztuce

kspozycja nawiązuje do okresu Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy. Ten szczególny czas znalazł swoje odzwierciedlenie w ludowej twórczości plastycznej: w malarstwie i rzeźbie. Wystawę owiera przedstawienie Ostatniej Wieczerzy – Jezusa z dwunastoma uczniami, dalej widzimy postacie Chrystusa Frasobliwego, z pochyloną głową wspartą na dłoni – symbol polskiej sztuki ludowej. Bardzo popularnym tematem Męki jest wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego. Twórcy przedstawiali Go z towarzyszącymi: Matką Boską, św. Marią Magdaleną, św. Janem czy dwoma łotrami, a także narzędziami męki. Czytaj dalej “Męka i zmartwychwstanie Pańskie w sztuce”

Igraszki z historią

Igraszki z historią

112 rysunków znakomitych polskich karykaturzystów można było oglądać na wystawie “Igraszki z historią”. Historia i jej bohaterowie najczęściej bywają tematem rozważań historyków. Tym razem jednak polscy monarchowie i wydarzenia z naszej przeszłości stały się inspiracją dla satyryków. Antoni Chodorowski, Jerzy Flisak, Małgorzata Gnyś-Wysocka, Zbigniew Jujka, Szymon Kobyliński, Eryk Lipiński, Leszek Ołdak przybliżają nam historię poprzez żart i anegdotę. Ich rysunki przemawiają do nas i bawią samym obrazem bądź też dowcipnym podpisem. Czytaj dalej “Igraszki z historią”