300 walecznych z Leontynowa

OD MOGIŁ ŻOŁNIERSKICH NIE ODCHODZI SIĘ ZE ZŁAMANĄ DUSZĄ,
NIE ODCHODZI SIĘ Z POCZUCIEM KLĘSKI
ALE Z PRZEKONANIEM, ŻE OTO WYROSŁA NOWA WARTOŚĆ DUCHA,
WARTOŚĆ NIE MOJA, NIE TWOJA, ALE NAS WSZYSTKICH,
WARTOŚĆ NALEŻĄCA DO CAŁEGO NARODU,
TRZEBA, ABY PAMIĘĆ O NICH WIECZNIE ŻYŁA

Dnia 18 listopada 2017 r., blisko 200 osób wzięło udział w uroczystości poświęcenia odrestaurowanego cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego w Leontynowie. Pochowano na nim ok.300 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych podczas Bitwy nad Bzurą 1939 r. i po jej bezpośrednim zakończeniu. Dzięki otrzymanym środkom z MKiDN, przebudowie uległo ogrodzenie nekropolii. Konserwacji poddane zostały obramowania pól grobowych. Zastosowano granitowe krzyże nagrobne nawiązujące kształtem do Krzyża Walecznych wraz z tabliczkami w kształcie nieśmiertelników. Na cmentarzu zamontowano także centralny krzyż stalowy oraz 6 metrowy maszt flagowy i granitowy Kamień Pamięci.

Organizatorami uroczystości było Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp , przy wsparciu Urzędu Gminy w Młodzieszynie i 38 Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Wśród zgromadzonych osób, dla których bliska i ważna jest historia Bitwy nad Bzurą 1939 r., byli obecni dr. Piotr Oleńczak -pełnomocnik wojewody mazowieckiego, p. Monika Pietrzyk -wójt gminy Młodzieszyn, ksiądz dr. Dariusz Kuźmiński proboszcz Parafii Narodzenia N.M.P. w Młodzieszynie, ppłk Andrzej Stachurzewski dowódca 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, major Andrzej Mańkowski- zastępca dowódcy – szef sztabu 38 Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, Paweł Rozdżestwieński- dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Jakub Wojewoda prezes Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im II/18 pp –przedstawiciel Komitetu Rady Ochrony Pamięci w Instytucie Pamięci Narodowej. W uroczystości wzięły udział grupy rekonstrukcyjne, w umundurowaniu historycznym żołnierzy września 1939 r., z wielu miast Polski: 4 pp Legionów (Kielce), 10 pp (Łowicz), 37 pp (Kutno) 58 pp (Dzierżoniów), 65 pp (Olsztyn), 79 pp (Ciechanów),
„Twierdza Modlin”(Nowy Dwór), Stowarzyszenie „Na Posterunku”(Warszawa), oraz sochaczewska SMGH II bat. 18 pp i 14 PU Jazłowieckich. Zastęp reprezentacyjny wystawiła także Ochotnicza Straż Pożarna z Bud Starych.

Najliczniejszą i najważniejszą zarazem grupę uczestników wydarzenia stanowili mieszkańcy okolicznych wsi- Młodzieszyna, Leontynowa, Bud Starych, Rokiciny, Radziwiłki, Kamiona, Łazisk i in. Przez lata, z pokolenia na pokolenie, przekazywano w ich domach historię o bohaterskich, polskich żołnierzach, którzy we wrześniu 1939 r., bronili się do końca na piaszczystych wzgórzach Leontynowa, w lasach Budy Stare i Rokiciny-Radziwłki. Ich rodzice, bezpośredni świadkowie tamtych dni, udzielali ostatniej posługi poległym w śmiertelnym starciu. Gdy skończył się bój, zebrali ciała obrońców ojczyzny i pochowali w miejscu ostatniej. Niedługo po wojnie, nad ich mogiłami wybudowali cmentarz. Świadkowie tamtych, dni także już odeszli, ale pamięć nie została utracona. Mieszkańcy przybyli na żołnierskie groby w Leontynowie całymi rodzinami, aby oddać hołd poległym i przekazać młodemu pokoleniu w opiekę miejsce spoczynku 300 żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej.

O godzinie 12.00, po raz pierwszy w historii cmentarza w Leontynowie, nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej wraz z odegraniem Hymnu Narodowego RP. Podczas celebry głos zabrał pełnomocnik wojewody dr. Piotr Oleńczak, wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, oraz dyrektor Muzeum ZSiPBnB Paweł Rozdżestwieński. Odbył się wykład historyczny prowadzony przez kustosza Jakuba Wojewodę oraz Apel Pamięci wygłoszony przez Alana Pszonczenko- viceprezesa Stowarzyszenia MGH im. II/18 pp. Poświęcenia żołnierskich mogił i modlitwę za poległych, zmówił ksiądz dr. Dariusz Kuźmiński. Posterunek honorowy wystawił 38 SDZOP, zaś historyczną Kompanię Honorową i poczet flagowy Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. pułku piechoty Strzelców Słonimskich oraz SMGH im. II/18 pp.

Podczas uroczystości delegacja Stowarzyszenia Historycznego im.10 Pułku Piechoty z Łowicza, wypuściła ze specjalnie odtworzonego wojskowego, wiklinowego kosza dwa gołębie. Ptaki miały być symbolem nierozerwalnego związku Leontynowa z Łowiczem i 10 pp, którego żołnierze także spoczywają na miejscowym cmentarzu. Ich lot trwał 25 minut i gołębie wróciły do Łowicza.

Po złożeniu wieńców, zapaleniu świateł pamięci i zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni, przy akompaniamencie p. Piotra Milczarka spontanicznie śpiewali wojskowe pieśni z 20- lecia międzywojennego. Następnie przenieśli się do obozowiska 38 SZOP, gdzie kosztowali żołnierską grochówkę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy dodatkowo przyczynili się do remontu cmentarza: p. Piotrowi Kiciakowi, p. Ryszardowi Chłystkowi, p. Wiesławowi Maślance, p. Tadeuszowi Żakowskiemu, p. Szymonowi Grzelakowi, p. Jackowi Buremu, p. Tomaszowi Krzemińskiemu. Za użyczenie przejazdu i parkingu na czas uroczystości dziękujemy p. Filipowi Kopce, za poczęstunek p. Jackowi Habrowi, prezesowi Fundacji Wojskowości Polskiej, za oprawę muzyczną p. Krzysztofowi Orlińskiemu. Za wynajęcie sprzętu nagłośnieniowego SCK w Sochaczewie.

Z pewnością nie jest to ostatni cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w Bitwie nad Bzurą 1939 r., który został wyremontowany. Jeszcze mnóstwo obiektów wymaga generalnej konserwacji. W momencie przyznania środków z MKiDN oraz Urzędu Wojewódzkiego, w przyszłym roku, ruszą kolejne prace remontowe na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Zadania „Remont cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego 1939 r.,w Leontynowie”, „ Biało czerwone flagi i Kamienie Pamięci”, realizowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, oraz Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Komentarze