40 lat Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

W dniu 9 czerwca 1973 roku w dwóch salach zabytkowego ratusza miejskiego, wówczas jeszcze siedziby władz miejskich, otwarto „Wystawę historyczną ziemi sochaczewskiej”. Na ekspozycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sochaczewskiej zaprezentowano pamiątki ukazujące dzieje regionu sochaczewskiego od czasów najdawniejszych do współczesności. Wyjątkowe zainteresowanie wystawą ze strony społeczeństwa sprawiło, że termin jej udostępnienia z przewidywanych kilku tygodni przedłużył się aż do stycznia 1974 roku. Tak narodziło się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, które niedawno obchodziło jubileusz 40-lecia działalności.Na wystawie planszowej udostępnionej dla uczczenia tejże rocznicy w tym samym ratuszu, będącym dziś siedzibą Muzeum, zilustrowano różne aspekty działalności sochaczewskiej placówki na przestrzeni czterech ostatnich dekad. Zwiedzający ekspozycję mogą więc odbyć fascynującą podróż w czasie, poznając bogate i ciekawe dzieje instytucji zatrzymane w kadrze fotografii lub uwiecznione na kartach dokumentów.

Na kolejnych planszach przybliżone zostały m.in. wydarzenia związane z początkami Muzeum, organizacją wystaw stałych i licznych ekspozycji czasowych czy imprez cyklicznych. Zaprezentowano również działania i osiągnięcia placówki w dziedzinie edukacyjno-popularyzatorskiej, naukowo-badawczej i wydawniczej. Przedstawiono ponadto znakomite postacie goszczące w jej murach wraz z ich wpisami do księgi pamiątkowej. Wystawę wieńczy plansza dokumentująca liczne odznaczenia, którymi uhonorowano instytucję w uznaniu jej zasług na polu kultury, tradycji czy ochrony miejsc pamięci narodowej.

Komentarze