Do muzeum trafił sztandar Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie

Muzealna kolekcja weksyliów wzbogaciła się w kwietniu br. o nowy obiekt – sztandar Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie wraz z drzewcem. Tę cenną pamiątkę przekazał Pan Stefan Tymiński, który od 1990 r. otaczał ją opieką i przechowywał w swoim domu.

Sztandar ma kształt płachty kwadratowej powstałej ze szycia dwu tkanin, czerwonej i białej. Awers: na czerwonej tkaninie, pośrodku, wyhaftowany srebrny emblemat Stronnictwa Demokratycznego – stylizowany orzeł bez korony. Poniżej napis koloru złotego: STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE. Rewers: na białej tkaninie, pośrodku, plastron z herbem miasta Sochaczewa wykonanym w technice hafu. Herb przedstawia w białym polu tarczy otoczonym złotą nicią czerwony zamek o dwóch blankowanych wieżach ceglanych. Przed basztami znajduje się czerwony, blankowany, ceglany mur. Pomiędzy wieżami jest kolejny, nieco wyższy czerwony, blankowany i ceglany mur, zza którego wyłania się postać rycerza w srebrnej zbroi z podniesionym ponad głową mieczem w prawej ręce. Twarz i dłoń rycerza koloru cielistego. Głowa rycerza skierowana w prawą stronę. Twarz ujęta w półprofilu. Poniżej wyhaftowany nićmi koloru złotego napis MIEJSKI KOMITET w SOCHACZEWIE. Z trzech stron sztandar obszyty jest frędzlą koloru złotego. W prawym, dolnym rogu (patrząc od strony awersu) doszyty pompon ze złotych nici. Płat sztandaru przymocowany jest do drzewca za pomocą 11 metalowych karabińczyków umocowanych do metalowych kółek. Drzewce dwuczęściowe, z jasnego, politurowanego drewna, o przekroju kolistym, długości łącznej 286 cm. Na szczycie drzewca grot w postaci emblematu Stronnictwa Demokratycznego – stylizowanego orła bez korony.

Rewers sztandaru. Nr inwnt. MS-512.

Decyzję o ufundowaniu sztandaru podjęło w dniu 10 stycznia 1985 r. Prezydium Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie. Obradujący 18 kwietnia 1985. Miejski Komitet powołał Komitet Fundacji Sztandaru składający się z członków Prezydium. Zwrócił się również do członków stronnictwa o poparcie inicjatywy. Wystąpił także o wsparcie fundacji sztandaru do zarządów i dyrekcji organizacji samorządowych, instytucji związanych ze stronnictwem oraz przedsiębiorstw drobnej wytwórczości z terenu województwa skierniewickiego. Odpowiedź na apel była niezwykle pozytywna. Do grona fundatorów należały: Miejska Rada Narodowa w Sochaczewie, Spółdzielnia Rzemieślnicza w Sochaczewie, Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie, Spółdzielnia Pracy „Metal-Mot” w Sochaczewie, Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Skierniewicach, Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Skierniewicach oraz Izba Rzemieślnicza w Łodzi.

Dzięki środkom pochodzącym od ofiarodawców przedstawiciele Komitetu Fundacji Sztandaru, w osobach: Tadeusz Kobek, Ryszard Nowakowski, Ryszard Dałkiewicz i Bogusław Budkowski mogli złożyć w dniu 10 stycznia 1987 r. zamówienie na jego wykonanie u Sióstr Bernardynek w Brzezinach. Odebrany został 5 września 1987 r.

W dniu 7 września 1987 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Fundacji Sztandaru oraz Prezydium, na którym nastąpiła jego prezentacja i przyjęcie. Uroczyste wręczenie sztandaru Miejskiemu Komitetowi Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie odbyło się 17 października 1987 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie podczas uroczystości inaugurującej obchody 50-lecia działalności tej organizacji na terenie województwa skierniewickiego. Podczas przyjmowania sztandaru Przewodniczący Miejskiego Komitetu w Sochaczewie złożył przysięgo o treści: „Przyjmując sztandar w imieniu Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie przyrzekam strzec go jako symbolu wierności dla demokratycznych idei Stronnictwa Demokratycznego i dla socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

Do początku 1990 r. przechowywany był w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego w Sochaczewie przy ul. 1-go Maja 12 (wówczas pałac ślubów, obecnie Zakład Pogrzebowy Haron). Następnie został oddany na przechowanie Stefanowi Tymińskiemu przez Naczelnika Miasta Sochaczew Ireneusza Felczaka oraz Marię Kmieciak – pracownika biura rady miejskiej.

Sztandar zachował się bardzo dobrym stanie. Przechowywany był w specjalnej gablocie. Serdecznie dziękujemy za tak cenny dar.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *