Święto Odzyskania Niepodległości w Sochaczewie

Setna, a zatem zamknięta upływem całego wieku rocznica Odzyskania Niepodległości, jest wydarzeniem szczególnym, które zasługuje na wyjątkową oprawę. Także nasze muzeum dołożyło starań, by dzień ów wypadł w Sochaczewie wyjątkowo, pora na małe podsumowanie naszych działań – zapraszamy zatem do lektury krótkiego reportażu.

Już od 10 listopada można było zwiedzać aż trzy ekspozycje – wystawę współorganizowaną wraz z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie p.t. “Legiony Polskie”, wystawę autorstwa konsula RP na Litwie Piotra Wdowiaka: „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość”, oraz wysłuchać wykładu pod tytułem „Dziedzictwo ideowe Marszałka Józefa Piłsudskiego na tle innych koncepcji litewskich Polaków”. W muzealnym holu można natomiast oglądać patriotyki, oraz plakaty ze zbiorów MZSiPNB, ekspozycję przygotowali Michał Górny i Radosław Jarosiński.

O godzinie 15:30 miała miejsce premiera specjalnie przygotowanej na 100 lecie Odzyskania Niepodległości publikacji, autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego „Kalendarium wydarzeń historycznych Miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939)” – zawierającej 250 dat z historii miasta, ustalonych przez autora. Książka stanowi istotny punkt wyjścia dla badań nad historią dwudziestolecia międzywojennego w Sochaczewie.

Na Placu Kościuszki ponownie stanęła wystawa “Żołnierze i Twórcy Niepodległości” poświęcona słynnym Polakom, którzy dołożyli swych starań podczas umacniania zrębów świeżej jeszcze państwowości polskiej i przyczynili się do jej zaistnienia.

11 listopada o godzinie 14 odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudkiego, które stanęło przed siedzibą Straży Pożarnej na ul. Staszica. Gości powitał dyrektor muzeum – Paweł Rozdżestwieński, biograficzny odczyt o Józefie Piłsudskim wygłosił kustosz Jakub Wojewoda.

Autor przemówienia przyrównał w nim marszałka do Adama Mickiewicza, twierdząc, iż podobnie jak nasz wieszcz “uczył nas szlachetnie czuć i myśleć, tak Józef Piłsudski przykładem swego całego życia uczył nas sztuki skutecznego działania w imię wzniosłych celów. Życie i czyny Józefa Piłsudskiego — to doskonały wzór ofiarnej służby dla narodu, to budujący przykład, jak poprzez wysiłki, trudy i niebezpieczeństwa idzie się do zwycięstwa.”

Uroczystości dopełniło przemówienie burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego, oraz posła Macieja Małeckiego. Władze miasta i zaproszeni goście w asyście pododdziału rekonstruktorów z Muzealnej Grupy Rekonstrukcyjnej udali się następnie pod gmach siedziby MZSiPNB, gdzie burmistrz Piotr Osiecki odczytał z balkonu historyczne przemówienie wygłoszone 22 lipca 1928 roku w Kaliszu na Zjeździe delegatów miast i wsi poszkodowanych przez wojnę przez ówczesnego włodarza Sochaczewa – Jerzego Przedpełskiego.

Obchody zwieńczył o godzinie 20 na Placu Kościuszki niezwykły pokaz laserowy, obrazujący dzieje Polski od początku istnienia państwa do czasów współczesnych, którego konsultantem był Jakub Wojewoda.

Komentarze