Zmarł Leszek Nawrocki

Dziś w nocy z 1 na 2 stycznia 2018 roku odszedł od nas Leszek Nawrocki, wielki sochaczewski historyk, nasz kolega z muzeum i dobry człowiek. Urodził się w 1957 r., w Sochaczewie, był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie, w 1981 r., ukończył studia magisterskie na wydziale historii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie pełnił funkcję kierownika oddziału Archiwum Państwowego w Żyrardowie a od 1983 r. pracownika naukowego w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

Leszek Nawrocki, historyk i muzealnik, to sochaczewianin znany nie tylko z ciekawych opracowań historycznych, jego wielką pasją była od zawsze flora i fauna. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, dziesięciokrotnie stawał do finału telewizyjnej Wielkiej Gry. Jego ogromna wiedza z dziedziny przyrody i zoologii pozwoliła mu aż siedem razy zostać jej zwycięzcą.

Leszek Nawrocki sprawował w naszym muzeum funkcje kustosza, zaś jego wszechstronne zainteresowania umożliwiały mu prace nad zbiorami i wystawami etnograficznymi, przyrodniczymi. Szczególne kontakty podtrzymywał z Kampinoskim Parkiem Narodowym, organizując wycieczki objazdowe, konkursy i prelekcje. Dzięki jego pracy placówka prowadziła jako jedyna w regionie szeroką działalność wydawniczą. Jej efektem była publikacja w prasie ogólnokrajowej i lokalnej kilkudziesięciu artykułów oraz wydanie drukiem kilkunastu zwartych opracowań tematycznych.

Z regionalnych opracowań historycznych Leszka Nawrockiego korzystali właściwie wszyscy, interesujący się historią Sochaczewa. Najbardziej znane pozycje „Sochaczew na starej fotografii”, „Materiały do bibliografii Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej” czy „Kalendarium wydarzeń historycznych na ziemi sochaczewskiej” wydane w 2000 r., jest stałą pozycją w bibliografii opracowań innych autorów.

Równie ważną sferą działalności Leszka Nawrockiego była praca oświatowo – wychowawcza prowadzona z młodzieżą. Swoją wiedzą chętnie dzielił się ze wszystkimi zainteresowanymi, wygłaszając wykłady, organizując konkursy i wyjazdy terenowe w miejsca historyczne. Z zasobów opracowanych przez Leszka Nawrockiego korzystali nie tylko uczniowie sochaczewskich szkół ale też studenci wyższych uczelni opracowujący tematy prac licencjackich czy magisterskich. Wiele energii poświęcił na gromadzeniu materiałów źródłowych i tworzeniu czasowych ekspozycji.

Jednak jego największą pasją historyczną pozostała Bitwa nad Bzurą 1939 r., priorytet działalności naszego muzeum. Podczas pracy w muzeum, bitwie tej poświęcił mnóstwo czasu. Zwieńczeniem jego badań jest wydanie w listopadzie tego roku książki pt. “Bitwa nad Bzurą 1939 roku na terenie powiatu sochaczewskiego”.Był wielokrotnie odznaczany m.in. posiadał: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Srebrny i Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Komentarze