VI Rajd Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką

Program:

8.30 – 9.30 – Muzeum ZSiPBnB w Sochaczewie
– zwiedzanie ekspozycji stałej “Nad Bzurą bez zmian – opowieść
o wojnie w okopach 1914-15 r.”
10.00 – Iłów, parking przed Zespołem Szkół w Iłowie
– zbiórka uczestników rajdu
10.30 – Iłów – wyjazd uczestników rajdu do Piotrkówka,
wymarsz na trasę rajdową
10.30 – 15.30 – Piotrkówek- Gilówka Górna- Obory-Iłów
– przemarsz trasą rajdową( 15 km)
16.00 – Iłów, Zespół Szkół – wydanie posiłku dla uczestników rajdu
16.00 – 18.00 – Iłów, Zespół Szkół – historyczna konferencja popularno- naukowa “Front zimowy nad Bzurą 1914 -15 r.”
18.00 – Iłów Zespół Szkół – zakończenie rajdu, pożegnanie uczestników.

W związku z tym wydarzeniem chcielibyśmy przypomnieć, że Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą realizuje projekt naukowy pt. Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych I wojny światowej. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”.

Organizatorzy VI Rajdu Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką 1914- 15 r.:
Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im.II/18 pp,
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą,
Szkoła Podstawowa im.Józefa Piłsudskiego w Iłowie,
Miasto Sochaczew,
Gmina Iłów.Komentarze