Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Marzec

Wydarzyło się 01 marca 1945 r., 75 lat temu

Rozpoczęły się zajęcia szkolne w Gimnazjum i Liceum w Sochaczewie. Budynek, w którym mieściła się szkoła, w czasie wojny służył Niemcom za szpital. Naukę w szkole rozpoczęło 384 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został Władysław Nowakowski – nauczyciel matematyki. W czasie okupacji był on organizatorem tajnego nauczania i żołnierzem Armii Krajowej działający pod pseudonimami „Żubr” i „Serb”. Grono profesorskie reprezentowali ponadto następujący nauczyciele – Czesław Cesarz (j. łaciński), Piotr Gajowniczek (matematyka), Jadwiga Górczanka (historia), Wanda Górko (j. polski), Aleksander Kruszyński (j. niemiecki), Zofia Maślakiewicz (astronomia), Maria Pilecka (j. francuski), Franciszek Pręgowski (chemia), Eugeniusz Bazylewicz-Kniażykowski (chemia). Szkoła prowadzona początkowo przez Powiatowy Związek Samorządowy została upaństwowiona 01.10.1945 r. W roku 1948 wprowadzono program tzw. „jedenastolatki” i zmieniono nazwę szkoły na „Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina”.

Odbyło się 01 marca 1945 r., 75 lat temu

Rozpoczęła działalność druga szkoła średnia w Sochaczewie: – Gimnazjum Spółdzielczo–Handlowe. Powstało ono ze zreorganizowanej w lutym 1945 r. dwuletniej Szkoły Handlowej założonej przez władze okupacyjne a utrzymywanej przez Związek Gmin pow. sochaczewskiego. Gimnazjum Spółdzielczo-Handlowe oraz Gimnazjum i Liceum mieściły się w tym samym budynku szkolnym. W momencie powstania szkoła liczyła 6 klas do których uczęszczało 208 uczniów. 01.04.1946 r. szkoła została upaństwowiona.

Miało miejsce 09 marca 1935 r., 85 lat temu

Sochaczewski Komitet Dni Chopinowskich w Polsce zorganizował w sali Domu Ludowego w Sochaczewie koncert dla uczczenia 125 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W koncercie, z którego całkowity dochód przeznaczono na propagandę chopinowską wzięli udział Henryk Sztompka – wybitny pianista, uczeń Ignacego Paderewskiego, laureat I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 1927 r. oraz Stanisława Korwin – Szymanowska, znana śpiewaczka operowa, siostra Karola Szymanowskiego.

Wydarzyło się 20 marca 1910 r., 110 lat temu

Zmarł Abraham Bornsztajn znany jako: „cadyk z Sochaczewa”. Urodził się w 1839 r. w Białej w rodzinie rabina. Po ukończeniu szkoły Abraham Bornsztajn pełnił funkcję rabina w kilku miastach m.in.: Parczewie, Krośniewicach, Nasielsku a od około 1880 r. w Sochaczewie. Założył on w naszym mieście synagogę chasydzką i jesziwę – średnią szkołę religijną. Mimo, ze przed 1884 r. władze carskie pozbawiły go funkcji rabina sochaczewskiego, pozostał w mieście i kierował dalej szkołą. Głoszone przez niego teorie znalazły licznych zwolenników w wielu krajach Europy. Bornsztajn pozostawił po sobie bogatą spuściznę rękopiśmienną, głównie prace dotyczące Starego Testamentu i Talmudu. Drukiem ukazały się jako dwa traktaty religijne. Na pogrzeb Abrahama Bornsztajna przybyły delegacje z wielu miast. Na grobie cadyka zgodnie z chasydzką tradycją wzniesiono niewielkie mauzoleum (ohel) w kształcie domku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *