Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Luty.

1 lutego 1945 r., 75 lat temu miało miejsce

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Sochaczewie. Przewodniczącym został Janusz Karwowski (członek PPR), burmistrz Piotr Czerwiński z PPS. W pierwszych dniach lutego i marca powołane zostały Gminne Rady Narodowe i Zarządy Gminne. Latem 1944 r. władzę na ziemiach polskich przejął tzw. „rząd lubelski” podporządkowany Moskwie. Zgodnie z manifestem PKWN tworzono wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe.

Odbyło się 03 lutego 1855 r., 165 lat temu

Kazimierz Aleksander Garbolewski wraz z żoną Marianną z Cotinów zakupił od Stanisława Rychłowskiego, generała Wojsk Polskich, majątek w Czerwonce za sumę 145.500 rubli. Czerwonka pozostała w rękach rodziny Garbolewskich aż do końca II wojny światowej. Majątek w Czerwonce w I połowie XIX w. często zmieniał swych właścicieli – początkowo należał do Błeszyńskich, od 1817 r. był własnością Jana Nepomucena Toczyńskiego, w 1823 r. kupił go Augustyn Radwan a w 1847 r. Stanisław Rychłowski. Siedzibą właścicieli dóbr Czerwonka był klasycystyczny dwór zbudowany około 1800 r. prawdopodobnie według projektu znanego architekta Hilarego Szpilowskiego. Obecnie mieści się w nim Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Wydarzyło się 18 lutego 1345 r., 675 lat temu

W Wiskitkach zmarł książę rawski, sochaczewski i wiski Siemowit II. Pochowany został w katedrze płockiej. Siemowit II urodzony około 1283 r. był najstarszym synem księcia Bolesława II. W okresie długich, bo trwających 32 lata rządów Siemowita II księstwo rawskie cieszyło się względnym spokojem, co przyczyniło się do rozwoju gospodarczego tego obszaru. Siemowit II utrzymywał dobre stosunki z zakonem Krzyżackim, natomiast niechętnie odnosił się do królów polskich – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Przypuszczalnie nie był on żonaty i zmarł bezpotomnie. Zachowane dokumenty świadczą o jego pobożności, istnieją nawet przekazy o rzekomo odbytej przez niego pielgrzymce do Ziemi Świętej. Niektórzy historycy właśnie Siemowitowi II przypisują zbudowanie w Sochaczewie murowanego zamku obronnego. Po śmierci Siemowita II ziemia sochaczewska znalazła się w rękach Bolesława III, syna księcia płockiego Wacława, który był przyrodnim bratem Siemowita II.

Wydarzyło się 19/20 lutego 1965 r., 55 lat temu

Spłonął doszczętnie drewniany budynek Zakładowego Domu kultury w Chodakowie wraz z pełnym wyposażeniem i księgozbiorem biblioteki. Dom Kultury w Chodakowie działał od 1947 r., kiedy to z Ziem Zachodnich sprowadzono drewniany poniemiecki barak i ustawiono go obok stadionu. W budynku mieściła się sala teatralna na 600 miejsc, biblioteka, czytelnia i klubokawiarnia. W 1968 r. w miejsce spalonego Domu Kultury oddano do użytku kinoteatr „Mazowsze”. W 1969 r. gmach ten zdobył tytuł „Mister Mazowsza” za ciekawe rozwiązania architektoniczne, funkcjonalność i oryginalne wnętrza.

Wydarzyło się 22 lutego 1810 r., 210 lat temu

W Żelazowej Woli przyszedł na świat Fryderyk Franciszek Chopin. Pierwsze imię, późniejszy genialny kompozytor, otrzymał dla uhonorowania chrzestnego – hrabiego Fryderyka Skarbka (Żelazowa Wola od 1802 r. była własnością Kacpra i Ludwiki Skarbków). Rodzice Fryderyka – Mikołaj Chopin i Tekla Justyna Krzyżanowska pobrali się w czerwcu 1806 r.. Fryderyk był ich drugim dzieckiem. W 1807 r. urodziła się najstarsza córka Ludwika. „Frycek” miał jeszcze dwie siostry – Izabelę i Emilię. W Żelazowej Woli Fryderyk Chopin mieszkał tylko przez 7 miesięcy swojego życia, bowiem już we wrześniu 1810 r. rodzina Chopinów przeniosła się do Warszawy, gdzie Mikołaj Chopin objął posadę wykładowcy języka francuskiego w Liceum Warszawskim. W wielu opracowaniach wymieniana jest inna data urodzenia Fryderyka Chopina – 1 marzec 1810 r..Sam kompozytor w korespondencji często podawał tę drugą datę.

Miało miejsce 28 lutego 1595 r., 425 lat temu

Starosta sochaczewski Stanisław Tarło, dzierżawca wsi królewskiej Wiskitki Kościelne otrzymał od króla Zygmunta III Wazy przywilej miejski dla osady. W przywileju lokacyjnym Wiskitki otrzymały prawo organizowania 5 dorocznych jarmarków. W 1600 r. miasto miało 113 domów. Wiskitki, leżące w ziemi sochaczewskiej, po raz pierwszy prawa miejskie otrzymały znacznie wcześniej, bo już w XIV w. Jako miasto wymienione są w dokumencie wydanym przez księcia Bolesława III z 1349 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *