Warsztaty historyczno-patriotyczne w muzeum

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Historyczno-Patriotycznych “Młodzi żołnierze batalionu AK majora Korwina”. W programie nauka: poruszania się po mapie i orientacji w terenie, rozbijania namiotów i budowy obozowiska, przygotowania i bezpiecznego rozpalania ogniska, gotowania w terenie, podstaw samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, pracy w zespole, historii regionu, szacunku do munduru WP, technik strzeleckich, poznawania walorów przyrodniczych regionu.

Cele przedsięwzięcia:

  • upamiętnianie bohaterstwa, promowanie postaw patriotycznych i godne przedstawianie sylwetek żołnierzy Cichociemnych -elity Polskich Sił Zbrojnych a także żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Zachodniego, Obwodu „Skowronek” walczących podczas II wojny światowej w konspiracji o niepodległość Polski
  • budowanie szacunku i współodpowiedzialności za utrwalenie historii małej ojczyzny oraz edukacja na rzecz potrzeby jej utrwalania
  • przywracanie pamięci lokalnej o historii walk o niepodległość na ziemi sochaczewskiej w latach okupacji niemieckiej
  • kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacja dziejów ojczystych
  • aktywne poznawanie wydarzeń związanych walką o niepodległość podczas II wojny światowej Cichociemnych i AK „Skowronek”, poprzez zwiedzanie autentycznych miejsc historycznych na Ziemi Sochaczewskiej
  • spotkanie z ostatnimi żyjącymi weteranami -żołnierzami AK Grupy Kampinos
  • promocja obronności
  • propagowanie szacunku do munduru żołnierzy Wojska Polskiego
  • nauka pracy w zespole poprzez aktywną, rekreacyjną formę spędzania czasu na wolnym powietrzu
  • poznawanie walorów przyrodniczych regionu

Rekrutacja uczestników projektu w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się dnia 17.07.2017 r. o godzinie 12.00. Podczas rekrutacji odbędzie się test wiedzy na temat Obwodu AK “Skowronek”. Warsztaty bezpośrednio skierowane są do młodzieży w wieku 13-16 lat. Docelowa grupa osób biorących udział w projekcie wynosi maksymalnie 25 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

ZAPARASZAMY!

PROJEKT WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY

Komentarze