Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych I wojny światowej

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą realizuje zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 5 dot. ochrony zabytków archeologicznych w wyniku czego nasze muzeum otrzyma dotację ministra w wysokości 119 000 zł (45 000 zł w roku 2017 i 74 000 zł w roku 2018) na wykonanie dwuletniego zadania pt.: “Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych I wojny światowej.”. Pozostałe środki na realizację zadania pokrywamy ze środków własnych oraz dotacji Burmistrza Miasta Sochaczew.

Projekt ten zakłada rozpoznanie stanowisk archeologicznych z okresu Wielkiej Wojny na terenie pow. sochaczewskiego przy pomocy metod geofizycznych, matematycznych, informatycznych oraz metod klasycznej, punktowej prospekcji powierzchniowej. W ramach projektu planujemy włączyć najważniejsze stanowiska tego okresu do ewidencji i sporządzenie dla nich kart KEZA. Na wybranych przez nas 12 stanowiskach przeprowadzimy badania geofizyczne. Ponadto pozyskamy Numeryczne Modele Terenu wygenerowane na podstawie pomiarów wykonanych metodą lotniczego skaningu laserowego. Całość projektu zwieńczy publikacja naukowa w formie książki autorstwa Jakuba Wojewody, Pawła Rozdżestwieńskiego i Mariusza Samborskiego oraz wystawa zaplanowana na listopad 2018 roku. W pracach terenowych weźmie udział również Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II/18pp, które udziela nam pomocy przy obsłudze technicznej zadania.

Komentarze