Szopka Bożonarodzeniowa z historią w tle

Jak co roku, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. W tej edycji motywem przewodnim będzie Szopka Bożonarodzeniowa z historią w tle. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem konkursu.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862 33 09.
TEMAT I CEL KONKURSU:

„Szopka Bożonarodzeniowa z historią w tle”
konkurs na szopkę świąteczną

Celem konkursu jest propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości świąt Bożego Narodzenia. W tegorocznym konkursie zapraszamy do wykonania szopki z motywem historycznym. Prosimy o przedstawienie Cudu Nocy Betlejemskiej na tle wybranej epoki, wydarzenia historycznego z dziejów Polski lub świata. Szukajcie inspiracji od czasów prehistorycznych po współczesność wykorzystując elementy zabytkowej architektury, symbole, charakterystyczne postacie historyczne.
TECHNIKA:

Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 50 x 70 cm podstawy.
Formy plastyczne, materiały i technikę prac pozostawiamy dowolną.
Zachęcamy do wykorzystania efektów świetlnych i dźwiękowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dorosłych, młodzież i dzieci. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych i 3 grupach:

prace indywidualne
prace zespołowe (do 3 osób)
prace rodzinne

Każdą nadesłaną pracę prosimy opatrzyć tytułem lub krótkim opisem. Szopka musi być opisana pismem drukowanym w/g wzoru: imię i nazwisko,wiek, adres szkoły (telefon, klasa, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora) lub adres prywatny z telefonem. Wymieniony opis naklejamy w widocznym miejscu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Muzeum. Prace należy zgłaszać do 4 grudnia br. do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12.

Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 12 grudnia br. do końca stycznia 2016 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
ZAPRASZAMY!
ŻYCZYMY UDANYCH POMYSŁÓW!

Komentarze