75 rocznica boju Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Socha” w Bronisławach 1944 r.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, zaprasza w czwartek 4 kwietnia 2019 na obchody 75 rocznicy boju partyzanckiego Armii Krajowej w Bronisławach 1944 r.

W sochaczewskim VIII Obwodzie Armii Krajowej na przełomie 1943/44 roku, z zagrożonych aresztowaniem żołnierzy konspiracji utworzono Oddział Partyzancki (Specjalny) o kryptonimie „Socha”, pod dowództwem kapitana Wilhelma Kosińskiego ps. „Mścisław”. Dnia 4 kwietnia 1944 r., składający się z 24 akowców oddział, podczas nieobecności dowódcy, którego w tym czasie zastępował sierżant podchorąży Tadeusz Turczyński ps. „Lech”, został zaatakowany we wsi Bronisławy (gm. Rybno) przez oddziały niemieckie. Siły wroga liczyły ok. 500 ludzi. W wyniku zażartej walki zginęło 20 partyzantów, 4 wzięto do niewoli. W kolejnych dniach 2 z nich rozstrzelano na Pawiaku zaś 2 zbiegło z posterunku Schutzpolizei w Chodakowie. Wiosną 1945 r. ich ciała pochowano na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie.

Program wydarzenia:

9.30 – Siedziba Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – wykład historyczny z prezentacją multimedialną „Bronisławy 4.04.1944 r.”- Jakub Wojewoda

10.30 – Cmentarz Wojenny w Sochaczewie-Trojanowie – złożenie kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy AK.

11.15 – Pole walki w Bronisławach – złożenie kwiatów pod pomnikiem i krzyżem poległych.

Komentarze