Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Czerwiec

Wydarzyło się 9 czerwca 1645 r., 375 lat temu

Król Polski Władysław IV pozwolił „olendrom” osiedlić się na gruntach wsi Baranów, Jaktorów, Kaski i Szczawin leżących w ziemi sochaczewskiej. „Olendrami” zwano ewangelickich kolonistów pochodzących prawdopodobnie z Pomorza i Kujaw. Specjalizowali się oni w karczowaniu lasów a przede wszystkim w osuszaniu mokradeł, których wiele znajdowało się wtedy w okolicach Baranowa, w dolinie Pisi i jej licznych dopływów. Druga fala osadnictwa „olenderskiego” miała miejsce w końcu XVIII w. i objęła tereny położone wzdłuż Wisły. Sprowadzeni wówczas osadnicy mieli zagospodarować zalewane okresowo tereny nadrzeczne.

Nastąpiło 23 czerwca 1785 r., 235 lat temu

Starostwo sochaczewskie na drodze cesji przejął Marcin Goiszewski, chorąży mszczonowski. Wcześniej starostą sochaczewskim był Walerian Łuszczewski, po którego śmierci na mocy przywileju królewskiego z 5 kwietnia 1784 r. starostą został jego Jan Paweł Łuszczewski. Nowy starosta nie cieszył się jednak sympatią mieszczan sochaczewskich, o czym świadczą skargi umieszczone w „Lustracji województwa rawskiego” z 1798 r., w którym obwiniali oni Goiszewskiego o różne nadużycia i samowolę.

12 czerwca 1915 r., 105 lat temu doszło do

Na 4 km odcinku frontu od Kozłowa Biskupiego po Suchą Niemcy po raz drugi użyli chloru jako gazu bojowego. Atak ten nie spowodował tak wielkich strat w szeregach rosyjskich jak poprzedni. Teren ataku gazowego zlustrował wówczas prof. Fritz Haber dyrektor Instytutu Fizykochemicznego w Berlinie, który opracował metodę użycia chloru jako środka bojowego. W 1919 r. za swe osiągnięcia otrzymał nagrodę Nobla.

12 czerwca 1960 r., 60 lat temu nastąpiło

Podczas wizyty kanonicznej sufragan warszawski Zygmunt Chromański dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nowo budowany kościół parafialny w Sochaczewie. Miał on stanąć w miejscu zbudowanego w 1946 r. niewielkiego kościoła murowanego, który powstał dzięki staraniom ks. kanonika Antoniego Kaczyńskiego. Wcześniej był tu kościół dominikański zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *