XXII edycja Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie zaprasza dorosłych, młodzież i  dzieci do udziału w XXII edycji Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową.

I. TEMAT I CEL KONKURSU: „Szopka krakowska”.

Tegoroczny konkurs ma na celu zaprezentowanie walorów artystycznych jednych z najciekawszych i najbardziej znanych szopek w polskiej tradycji.

Oczekujemy wyszukanych kompozycji nawiązujących architektonicznie do zabytkowych budowli Krakowa, zainspirowania postaciami historycznymi i legendami, wykorzystania charakterystycznych dla tych szopek materiałów, gry kolorów i światła.

II. TECHNIKA:

1. Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 50 x 70 cm podstawy.
2. Formy plastyczne, materiały i technikę prac pozostawiamy dowolną.
3. Zachęcamy do wykorzystania efektów świetlnych i dźwiękowych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dorosłych, młodzież i dzieci. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych i 3 grupach:

  • prace indywidualne
  • prace zespołowe (do 3 osób)
  • prace rodzinne

1. Każdą nadesłaną pracę prosimy opatrzyć krótkim opisem.
2. Szopka musi być opisana pismem drukowanym w/g wzoru: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły (telefon, klasa, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora) lub adres prywatny z telefonem. Wymieniony opis naklejamy w widocznym miejscu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum. Prace należy zgłaszać do 5 grudnia br. do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 13 grudnia br. do końca stycznia 2015 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Komentarze