Szopka Mazowiecka – regulamin konkursu

w tym roku wiodącym motywem na konkurs szopki będzie Mazowsze – jego walory historyczne, przyrodnicze, folklor czy też architektura. Zapraszamy do zapozniania się z regulaminem tegorocznego konkursu.

szopka-2016web

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862 33 09,
e-mail: muzeum@muzeumsochaczew.pl,
strona internetowa: www.muzeumsochaczew.pl.

II. TEMAT I CEL KONKURSU:

“SZOPKA MAZOWIECKA”
Celem tegorocznego Konkursu, obok propagowania tradycji szopkarstwa polskiego i pielęgnowania obyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, jest zainteresowanie uczestników walorami regionu, w którym żyjemy – Mazowsza, jego krajobrazem, zabytkami, architekturą, folklorem i historią.

III. TECHNIKA:

1. Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 70×50 cm podstawy.
2. Formy plastyczne, materiały oraz technikę prac pozostawiamy dowolną.
3. Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji (figurek, pocztówek, elementów dekoracji).
4. Zachęcamy do wykorzystania efektów: światła, dźwięku i ruchu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dorosłych, młodzież i dzieci.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych i 3 grupach:
– prace indywidualne
– prace zespołowe (do 3 osób)
– prace rodzinne.
1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę uczestnika, na której powinny znajdować się tytuł lub krótki opis, imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres szkoły (wzór na stronie internetowej Muzeum). Metryczka powinna być umocowana na sznurku w widocznym miejscu.
2. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (według wzoru dostępnego na stronie internetowej Muzeum).
3. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów w publikacjach i mediach. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
4. Przystąpienie do Konkursy oznacza akceptację regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace należy zgłaszać do 2 grudnia br. do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i_Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 10 grudnia br. do końca stycznia 2017 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ZAPRASZAMY! ŻYCZYMY UDANYCH POMYSŁÓW!

Załączniki

Metryczka uczestnika konkursu (format MS Word)
Metryczka uczestnika konkursu (format PDF)

Komentarze