Inauguracja Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery “Puszcza Kampinoska”

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyło się w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery “Puszcza Kampinoska”. Rada ma za zadanie budować i pogłębiać współpracę pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w Rezerwacie nad realizacją i wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Stanowić będzie platformę komunikacji, wymiany wiedzy, doświadczeń oraz integracji jej członków. Głównymi tematami prac Rady będą: ochrona przyrody, w tym terenów mokradłowych w kontekście zmian klimatu, planowanie przestrzenne, turystyka i edukacja.

Spotkanie inauguracyjne miało charakter techniczno-roboczy. Zaowocowało opracowaniem i przyjęciem regulaminu Rady oraz wyborem Prezydium. Do jego składu zostali powołani jednomyślnie:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Solon – przewodniczący Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego,

Zastępcy Przewodniczącego:

Anna Wilińska –  z-ca Dyrektora KPN ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, informacji przestrzennej i współpracy z samorządami,

Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin.

Do udziału w Radzie zaproszeni zostali przedstawicieli samorządu lokalnego wszystkich szczebli, instytucji publicznych, placówek naukowych, organizacji społecznych i pozarządowych oraz muzeów. Z ramienia Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w posiedzeniu Rady uczestniczył Sebastian Tempczyk.

Międzynarodowy Program “Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere – MAB), zapoczątkowany został przez UNESCO w 1971 r. Celem programu jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą, zaś metodą realizacji tego zamierzenia jest tworzenie międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Skupia ona obecnie 748 takich obiektów w 134 krajach. 23 z nich to rezerwaty transgraniczne. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową. Rezerwaty tworzone są przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MAB na wniosek poszczególnych państw członkowskich. Każdy rezerwat podlega prawodawstwu kraju, na terenie którego się znajduje i może także stać się członkiem Sieci, do której przynależność jest dobrowolna. Na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO znajduje się jedenaście obiektów z terenu Polski.

Rezerwat biosfery “Puszcza Kampinoska” powstał w roku 2000. Jest drugim pod względem wielkości rezerwatem biosfery w Polsce. Na jego powierzchnię, wynoszącą 76 232 ha, składają się tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *