Żydzi Sochaczewscy

Z okazji Dni Sochaczewa w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 9 czerwca 2001 roku otwarto wystawę “Żydzi sochaczewscy”. Ukazano na niej kulturę i dzieje społeczności żydowskiej zamieszkującej przez wiele stuleci Sochaczew. Na wystawie prezentowane są między innymi przedmioty związane z kultem religijnym i obrzędowością żydowską.

Należą do nich: Tora, zwana inaczej Pięcioksięgiem, w której zawarte są główne zasady wiary żydowskiej; Księga Estery; bogato haftowane okrycie na Torę zwane meil; wykonane z mosiądzu lampki chanukowe, jedne z piękniejszych, oryginalnych żydowskich przedmiotów kultowych; balsaminki – naczynia na wonne zioła używane w czasie ceremonii religijnych na zakończenie Szabatu; jad – specjalny wskaźnik służący do czytania zwojów Tory; tefilin – dwa czarne, skórzane pudełeczka zwierające fragmenty Biblii noszone na czole i lewym przedramieniu; modlitewniki z XIX i początków XX wieku.

żydzi sochaczewscy

W gablotach zobaczyć można dokumenty obrazujące gospodarczą i kulturalną działalność Żydów sochaczewskich; zastawę stołową znalezioną w piwnicach spalonego domu należącego przed wojną do rodziny żydowskiej. Część eksponatów ukazuje losy Żydów w czasie II Wojny Światowej. Są tu znaki tożsamości (“nieśmiertelniki”) żołnierzy Wojska Polskiego narodowości żydowskiej walczących we wrześniu 1939 roku w bitwie nad Bzurą oraz pamiątki po ppor. Abramie Kurzu, lekarzu II batalionu 18 p.p., który poległ 13 września 1939 roku w pobliżu Ratusza sochaczewskiego w czasie obrony miasta.

Żydzi Sochaczew

Wystawę uzupełniają obrazy, rysunki i pocztówki Żydów w dawnych tradycyjnych strojach oraz liczne reprodukcje zdjęć z okresu międzywojennego, przedstawiające wkład ludności żydowskiej w społeczny i kulturalny rozwój Sochaczewa a pochodzące z “Księgi Sochaczewa” (Pinkas Sochaczew), wydanej przez Światowy Związek Żydów Sochaczewskich w 1962 roku.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum w Łęczycy, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie oraz własnych.

Komentarze