Sprzedaż reglamentowana. Dzieje handlu w czasach PRLu – podsumowanie wystawy

Od 13 września można w Muzeum oglądać wystawę zatytułowaną „Sprzedaż reglamentowana. Dzieje handlu w czasach PRLu”.

Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt obiektów, związanych z szeroko rozumianą aktywnością handlową. Uzupełniają je plansze i tablice edukacyjne, wprowadzające w specyfikę tej gałęzi gospodarki w okresie PRL.

Narracja miała na celu przedstawienie charakterystyki dość szczególnej sytuacji w kraju, do jakiej doprowadziła polityka państwa, wdrażająca założenia gospodarki centralnie sterowanej. Pomimo pozornie ścisłej kontroli tego sektora, dochodziło do licznych patologii i utrudnień. Codziennością stały się kolejki, sprzedaż na kartki, bony, za dewizy, albo spod lady. Niechlubnym elementem działalności państwa była także niemal całkowita likwidacja sektora niezależnego, znacjonalizowanie własności prywatnej lub objęcie go bardzo restrykcyjnymi przepisami.

Mimo wszystko okazało się, że na wyobraźnię zwiedzających najbardziej oddziaływują obiekty, budzące pewien rodzaj sentymentu, nie za czasami PRLu, ale za okresem młodości, lub dzieciństwa. Fakt, iż wiązały się z nimi niedogodności, jest spychany na plan dalszy, problemy o wydźwięku ogólnospołecznym natomiast nie zapisały się w pamięci trwale, lub były traktowane jak coś w danej chwili normalnego.

Podczas oprowadzania dowiadujemy się, że obiektem pożądanym był proszek do prania „Cypisek”, gdyż jako jeden z nielicznych nie powodował podrażnienia skóry niemowlęcia i był chętnie wykorzystywany do prania tetrowych pieluch. Zwyczajny syfon na wodę gazowaną okazał się dawnym prezentem ślubnym. Intrygujących wehikułem do podróży w czasie staje zapach… pasty do podłogi.

Na wystawie mamy również akcenty nawiązujące do dziejów Sochaczewa – przy pomocy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Sochaczewie podejmiemy próbę rekonstrukcji stanowiska z regałem, ladą i wagą, a dzięki archiwalnym fotografiom będzie można zajrzeć do sklepowych wnętrz sochaczewskich sklepów z minionej epoki. Wsparcia udzieliło nam również Muzeum Dom PRL-u w Toruniu, a także osoby prywatne – Krzysztof Waśniewski, Marzena i Zbigniew Kalińscy oraz Marek Kosieradzki. Swoich zbiorów użyczyli też autorzy wystawy, Radosław Jarosiński i Sebastian Tempczyk.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *