Powstanie Listopadowe na Mazowszu

Na Mazowszu przed 171 laty rozpoczęło się powstanie listopadowe, w którym także brali udział mieszkańcy Ziemi Sochaczewskiej. Pamiątki po nich można oglądać na wystawie w naszym muzeum. Eksponujemy militaria: szable, karabiny, pistolety, kosy. Są też elementy wyposażenia żołnierskiego, min. epolety oficerów artylerii i kawalerii.

Ponadto wystawa prezentuje działania powstańcze na Mazowszu, ukazując w nim mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej. Eksponujemy pamiątki po generałach, którzy związani byli z Ziemią Sochaczewską. Do najbardziej zasłużonych należy generał Jan Tomicki, właściciel dworu w Kożuszkach. Spoczywa ona na sochaczewskim cmentarzu, w rodzinnej kaplicy. Z Sochaczewem związani byli także dwaj generałowie – Ambroży i Kazimierz Skarżyńscy, którzy urodzili się w Gawłowie, wsi leżącej w pobliżu miasta. Są też pamiątki po generale Piotrze Szembeku, dowódcy 1 Pułku Strzelców Pieszych, a później 3 Brygady 1 Dywizji Piechoty. Sztab tej brygady i pułk stacjonowały przed powstaniem w Sochaczewie. Z miastem związany był też August Radwan, dowódca 1 Pułku Piechoty, właściciel dworu w Czerwonce.

Na wystawie wyróżnia się piękny portret olejny generała Piotra Szembeka, wykonany w latach dwudziestych XIX wieku. Ekspozycja obejmuje także archiwalne dokumenty po Janie Tomickim. Zgromadziliśmy ponadto powstałe w końcu XIX i na początku XX wieku książki poświęcone powstaniu listopadowemu, między innymi ze wspomnieniami jego uczestników. W gablotach prezentujemy medale pamiątkowe, odznaczenia a na planszach epizody z walk powstańczych.

Eksponaty wypożyczono ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, muzeum w Łowiczu i Krośniewicach oraz ze zbiorów kolekcjonerów: Andrzeja Novak-Zemplińskiego i Stanisława Duńskiego. Wystawa czynna będzie do końca marca.

Komentarze