Kwiat inteligencji, rycerstwo Narodu! 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej

(…) Poszliśmy ścieżką usianą wydobytymi już rzędami trupów, tam za grubą sosną, za wałem świeżo wykopanego piasku, spojrzałem w dół. Straszne… Straszne. (…). Proszę sobie wyobrazić ich tysiące, tysiące i wszystkie w mundurach oficerów polskich… Kwiat inteligencji, rycerstwo Narodu! (…)
Las katyński, maj 1943
J. Mackiewicz, Widziałem na własne oczy, „Goniec Codzienny” nr 577, 3 czerwca 1943

Dnia 5 marca 1940 roku, na wniosek ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – najwyższej władzy ZSRS – podjęło decyzję o zamordowaniu przeszło 14730 jeńców –żołnierzy wojska polskiego, przebywających w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy tej samej decyzji zamordowano również około 7300 obywateli polskich, znajdujących się w więzieniach NKWD na terenie przedwojennych wschodnich województw RP.
W związku z przypadającą w tym roku 75 rocznicą zbrodni w Katyniu , Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą prezentuje wystawę opracowaną przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie pt. Zbrodnia Katyńska. Ekspozycja przybliża okoliczności mordu na Polakach wiosną 1940 roku oraz tło historyczne wydarzeń sprzed siedemdziesięciu pięciu lat.
W materiale wystawienniczym zaprezentowano fotografie pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, IPN, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Muzeum Katyńskiego, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy, Lubelskiego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, a także ze zbiorów prywatnych.

Wystawa będzie czynna do dnia 29 marca 2015 r. Informujemy też, że dla grup zorganizowanych i młodzieży szkolnej możliwa jest też organizacja 45 minutowych wykładów Jakuba Wojewody pt. “Anatomia zbrodni katyńskiej w najnowszych źródłach”. Szczegóły bezpośrednio w Muzeum ZSiPBnB lub pod numerem telefonu (46) 8623309.
Zapraszamy!

Komentarze