Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Wrzesień

Nastąpiło 4 września 1605 r., 415 lat temu

Zygmunt III, król Polski, potwierdził uchwałę mieszczan sochaczewskich w sprawie ograniczenia prawa zamieszkiwania Żydom w Sochaczewie. Według lustracji miasta z 1564 i 1570 r. Żydzi mieli w Sochaczewie 8 domów. W końcu XVI w. liczba Żydów zamieszkujących Sochaczew znacznie wzrosła. W 1602 r. mieli oni w mieście już 22 budynki: 20 domów mieszkalnych, bożnicę i szpital. Uchwała mieszczan sochaczewskich była wyrazem obawy przed rosnącą konkurencją ze strony żydowskich kupców i rzemieślników.

Miało miejsce 05 września 1655 r., 365 lat temu

Sochaczew zajęli Szwedzi. Na czele wojsk szwedzkich, składających się z 3 regimentów rajtarii i 12 kompanii piechoty, stał tam król szwedzki – Król Gustaw. Królowi towarzyszyli m.in. hrabia Bengolt Oxenstierna, dyplomata i bratanek kanclerza szwedzkiego oraz Hieronim Radziejowski, były podkanclerz koronny skazany w 1652 r. za zbrodnię obrazy majestatu na infamię i banicję. Znalazł się on później w Szwecji i oddał Szwedom duże usługi informując ich o sytuacji w Polsce. Dzień wcześniej (4 września) Szwedzi bez walki zajęli Łowicz. Z Łowicza przez Mysłaków, Nieborów, Bolimów, Sochaczew, Szymanów, Błonie i Włochy oddziały szwedzkie dotarły do Warszawy, którą zajęły 8 września 1655 r.

Wydarzyło się 25 września 1765 r., 255 lat temu

W Guzowie urodził się Michał Kleofas Ogiński. Michał Kleofas Ogiński był działaczem politycznym, podskarbim wielkim litewskim w 1793 r., uczestnikiem powstania kościuszkowskiego na Litwie i konspiracji niepodległościowej po 1795 r. Był także kompozytorem. Jego autorstwa jest znany polonez „Pożegnanie ojczyzny”.

Wydarzyło się 21 września 1845 r., 175 lat temu

Zmarła Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, znana pisarka i pedagog. Urodziła się w 1798 r. w Warszawie, wychowywała się w Wyczółkach pod Sochaczewem, gdzie jej rodzice dzierżawili majątek. W latach 1824-1828 wydawała pierwsze czasopismo dla dzieci – miesięcznik „Rozrywki dla dzieci”. Dzięki swej pracy literackiej Klementyna Tańska stała się pierwszą kobietą w Polsce, utrzymująca się z pióra. Dowodem uznania było mianowanie jej w 1825 r. wizytatorką 2 szkół i 2 pensji żeńskich. W 1826 r. prowadziła wykłady w nowo utworzonym Instytucie Guwernantek. W tym że roku przedstawiono jej kandydaturę na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którą jednak odrzucono, motywując tym, że ustawa nie przewiduje wśród członków Towarzystwa kobiet. W 1828 r. Klementyna Tańska została mianowana wizytatorem wszystkich szkół i pensji dla dziewcząt w stolicy. Pisarka stała się niezależna finansowo, a jej dom gromadził wielu wybitnych intelektualistów. W 1829 r. poślubiła Karola Hoffmana. W czasie powstania listopadowego 29.12.1830 r. założyła Związek Dobroczynności Warszawianek, którego celem była pomoc w ekwipowaniu żołnierzy, a potem służba w lazaretach. Hoffmanowa kierowała Związkiem jako naczelna opiekunka aż do 10.10.1831 r. W kilka dni później udała się na emigrację, mieszkając początkowo w Dreźnie, a później w Paryżu. Pochowana została na cmentarzu Pere Lachaise. Serce pisarki zostało złożone w katedrze na Wawelu.

Wydarzyło się 13 września 1875 r., 145 lat temu

Zmarł hrabia Józef Kalasanty Ciechomski, właściciel majątku w Brzozowie. W latach 1852-1857 wybudował on w Brzozowie kościół. Tradycja głosi, że hrabia chcąc poślubić Ludwikę Korotyńską, która była z nim spokrewniona, musiał uzyskać zgodę Piusa IX. Warunkiem uzyskania zgody było wybudowanie przez hrabiego kościoła. Ofiarował on również 4 ha gruntu wokół świątyni. Po śmierci Józef Kalasanty Ciechomski spoczął w kaplicy grobowej zbudowanej w 1860 r. w parku przy dworze.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *