Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Sierpień

Miało miejsce 24 sierpnia 1295 r., 725 lat temu

W Sochaczewie książę mazowiecki, Bolesław II, wystawił dokument, w którym potwierdził komesowi Wawrzyńcowi, kasztelanowi Białej (dzisiejsza Biała Rawska), prawo posiadania wsi Mielęcin i Popień. Mieszkańców obu wsi uwolnił od powinności i sądownictwa urzędników książęcych, a właścicielowi nadał dochody z kar sądowych i prawo polowania. Wystawiony w Sochaczewie dokument był typowym dla czasów feudalnych immunitetem sądowym i ekonomicznym. Polegał on na uwolnieniu ludności w dobrach feudalnych od powinności na rzecz państwa i wyłączał ją spod sądownictwa panującego. Immunitety dawały większą należność feudałom.

Wydarzyło się 28 sierpnia 1655 r., 355 lat temu

Olbracht Adrian Lasocki herbu Dołęga, właściciel Brochowa, gruntownie odnowił chylący się ku upadkowi kościół w Brochowie. Olbracht Lasocki brał czynny udział w życiu politycznym, będąc wielokrotnie wybierany posłem na sejmy. Służąc w wojsku doszedł do stopnia rotmistrza wojsk koronnych. Był dworzaninem i sekretarzem króla Jana Kazimierza. W 1655 r. został miecznikiem wyszogrodzkim, w 1656 r. stolnikiem, a w 1665 r. – sędzią wyszogrodzkim. W 1671 r. otrzymał starostwo wyszogrodzkie, w 1690 r. został kasztelanem i senatorem. Zmarł w 1693 r. Mając wiele majątków Lasocki dbał szczególnie o Brochów. Dokonując remontu kościoła w Brochowie przekazał na jego potrzeby wieś Plecewice. Potwierdziła to uchwała Sejmu Walnego w Warszawie z 1667 r. W 1548 r. król Zygmunt August nadał Plecewice w wieczystą dzierżawę staroście sochaczewskiemu Stanisławowi Borkowi. Wioska miała 4 włóki ziemi, mieszkało w niej 8 kmieci 2 karczmarzy. W czasie „potopu” szwedzkiego Plecewice zostały doszczętnie spalone wyludnione.

29 sierpnia 1830 r. 190 lat temu odbył się

W obozie wojskowym gen. Szembeka w Sochaczewie koncertował Fryderyk Chopin. Był to jeden z ostatnich koncertów Chopina przed jego wyjazdem z kraj. W tym czasie gen. brygady Piotr Szembek był dowódcą 3 brygady piechoty wchodzącej w skład 1 Dywizji Piechoty wojsk Królestwa Polskiego. Sztab brygady znajdował się w Sochaczewie. W Sochaczewie stacjonował wtedy też 1 pułk strzelców pieszych. Dowódcą pułku przez wiele lat (od 1818 r. do 1819 r.) był Piotr Szembek.

12 czerwca 1915 r., 105 lat temu doszło do

Na 4 km odcinku frontu od Kozłowa Biskupiego po Suchą Niemcy po raz drugi użyli chloru jako gazu bojowego. Atak ten nie spowodował tak wielkich strat w szeregach rosyjskich jak poprzedni. Teren ataku gazowego zlustrował wówczas prof. Fritz Haber dyrektor Instytutu Fizykochemicznego w Berlinie, który opracował metodę użycia chloru jako środka bojowego. W 1919 r. za swe osiągnięcia otrzymał nagrodę Nobla.

12 czerwca 1960 r., 60 lat temu nastąpiło

Podczas wizyty kanonicznej sufragan warszawski Zygmunt Chromański dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nowo budowany kościół parafialny w Sochaczewie. Miał on stanąć w miejscu zbudowanego w 1946 r. niewielkiego kościoła murowanego, który powstał dzięki staraniom ks. kanonika Antoniego Kaczyńskiego. Wcześniej był tu kościół dominikański zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *