Z kalendarium Leszka Nawrockiego. Październik

Miało miejsce 17 października 1945 r., 75 lat temu

W Żelazowej Woli prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut przekazał urnę z sercem Chopina władzą Warszawy. Serce kompozytora, które w 1849 r. umieszczone zostało w kościele św. Krzyża w Warszawie, zostało zabrane przez Niemców w czasie powstania warszawskiego. Urna z sercem znalazła się w kwaterze głównego dowódcy wojsk niemieckich walczących wtedy w Warszawie Ericha von dem Bacha. Ten przekazał ją w obecności kompanii honorowej arcybiskupowi Antoniemu Szlagowskiemu, sprawującemu w tym czasie władzę nad kościołami warszawskimi. Urna z sercem Chopina przebywała do końca wojny w Milanówku u arcybiskupa Szlagowskiego, a przez pewien czas u prof. Włodzimierza Antoniewicza. 17 października 1945 r. urnę przewieziono z Żelazowej Woli do Warszawy i w obecności dostojników państwowych i mieszkańców Warszawy złożono ją w kościele św. Krzyża.

Odbyło się 09 października 1960 r., 60 lat temu

W Młodzieszynie odsłonięto pomnik ku czci poległych w latach 1939 – 1944 w walkach z hitlerowcami żołnierzy Wojska Polskiego i partyzantów AL i AK. Uroczystość odsłonięcia pomnika związana była z obchodami 21 rocznicy bitwy nad Bzurą. Podczas odsłonięcia pomnika odbył się apel poległych, złożono wieńce na cmentarzu wojskowym w Młodzieszynie i Budach Starych. Pomnik stoi obok siedziby Urzędu Gminy w Młodzieszynie. W okolicach Młodzieszyna we wrześniu 1939 r. w czasie bitwy nad Bzurą poległo wielu żołnierzy polskich. W okresie okupacji w dzwonnicy stojącej przy kościele znajdowała się katownia niemieckiej żandarmerii. 20 sierpnia 1943 r. oddział AK kpt. „Mścisława” zaatakował siedzibę żandarmerii w Młodzieszynie. Wśród zabitych wtedy Niemców był komendant posterunku Dehring, winien śmierci wielu Polaków.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *