160 uczestników na trasie VII Rajdu Pieszego Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką.

W dniu 26 stycznia 2018 r., odbył się VII Rajd Pieszy Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką. Tegoroczna, siódma już edycja , miała wyjątkowy przebieg, zbiegła się bowiem z zakończeniem 2 letniego projektu naukowego muzeum. Projekt „Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych z okresu I wojny światowej” ,w latach 2017-18, realizowano ze środków MKiDN oraz UM Sochaczew.

Cześć pierwsza programu w czwartek 24 stycznia, miała charakter wykładu dla uczniów szkół średnich i osób zainteresowanych historią I wojny światowej na ziemi sochaczewskiej. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbyła się promocja najnowszej książki pt. „Bzura 1914-15 r.”, oraz spotkanie z jej autorami: Mariuszem Samborskim, Jakubem Wojewodą oraz Jackiem Furmańczykiem i Michałem Górnym. Spotkanie wzbogaciła prezentacja nowej wystawy czasowej pt. „Bzura 1914-15 r.”.

Główna część rajdowego programu odbyła się w sobotę, 26 stycznia. Szlak wiódł terenami leśnymi przez wsie Januszew- Bieliny-Nowa Wieś-Rumunki i dalej przez las Rzepki-Obory do Iłowa. Uczestnicy, dzięki pracownikom działu naukowego Jakubowi Wojewodzie i Mariuszowi Samborskiemu z sochaczewskiego muzeum, mieli okazję zwiedzić autentyczne okopy, stanowiska artylerii i obozowiska pozostałe po walkach frontowych I wojny światowej. Ciekawym dodatkiem były też zagadnienia etnograficzne, dotyczące śladów osadnictwa niemieckiego, na tych terenach, od początku XIX wieku do 1945 r. Długa kolumna rajdowa, przedarła się odcinkiem specjalnym- przez bagna Bielin, zarośniętymi groblami, które budowali tu osadnicy w XIX w., zatrzymała się też przy zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Rumunkach.

Trasę pieszą przebyło blisko 160 piechurów w różnym wieku. Najmłodszym uczestnikiem była 6 letnia Ala z Łodzi. Nie zabrakło uczniów szkół podstawowych, średnich, nauczycieli, rekonstruktorów wojsk rosyjskich z Przasnysza i pruskich z Łodzi, w umundurowaniu z czasów I wojny światowej a także turystów z różnych stron województwa mazowieckiego, łódzkiego a nawet pomorskiego.

Honorowym komandorem rajdu był wójt gminy Iłów, Jan Kraśniewski, który jak we wszystkich poprzednich edycjach, przebył wraz z uczestnikami całą trasę rajdu.

Warto nadmienić, że turystyczna forma prezentacji historii, w postaci pieszej wędrówki, autentycznym polem bitwy, od kilku lat cieszy się coraz większą popularnością. Świadczy o tym fakt, iż w ostatnich edycjach rajdu brało udział od 150 do 220 uczestników, którzy w zimowej aurze, przemierzyli średnio od 12- 16 km. Szczególnie cieszy wzrost zainteresowania naszym regionem młodzieży oraz osób spoza jego terenu, świadcząc o potrzebie organizacji podobnych wydarzeń krajoznawczych na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum ZSiPBnB, Stowarzyszenie MGH II/18 pp, Grupa Wyprawowa WTT,Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, przy wsparciu Burmistrza miasta Sochaczew oraz Wójta gminy Iłów.

Jakub Wojewoda

Komentarze