XXVI Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową „Gdy się rodziłeś Panie…”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862-33-09, www.muzeumsochaczew.pl, e-mail: muzeum@muzeumsochaczew.pl

TEMAT I CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest kultywowanie obrzędów Świąt Bożego Narodzenia i propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa.
W tegorocznej edycji oczekujemy od uczestników klasycznego ujęcia tematu, stworzenia szopek bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, zgodnie z duchem historii i tradycji.

TECHNIKA:
1. Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 50 x 70 cm podstawy.
2. Formy plastyczne, materiały i technikę prac pozostawiamy dowolną.
3. Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji (figurek, pocztówek, elementów dekoracji).
4. Zachęcamy do wykorzystania efektów: światła, dźwięku i ruchu.
5. Prace powinny być wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający dekompozycję w trakcie prezentacji na wystawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dorosłych, młodzież oraz dzieci. Prace oceniane będą w kategoriach:

– prace indywidualne
– prace zespołowe (do 3 osób)
– prace rodzinne

oraz w czterech grupach wiekowych:

- 3 – 6 lat
- 7 – 13 lat 
- 14 – 18 lat 

– osoby dorosłe.

1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę uczestnika, na której powinny znajdować się: imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres zamieszkania lub adres szkoły (wzór do wydrukowania na stronie internetowej Muzeum).

2. Prosimy o wewnętrzną (w szkołach, placówkach) weryfikację prac.

3. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów w publikacjach i mediach. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

6. Pełny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Muzeum.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace należy zgłaszać do 6 grudnia br. do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie,
Pl. Kościuszki 12.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2019 r. o godz.10.00 w Muzeum. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 14 grudnia br. do końca stycznia 2020 r. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ZAPRASZAMY! ŻYCZYMY UDANYCH POMYSŁÓW!

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

Przesyłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu www.muzeumsochaczew.pl Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród, promocji Konkursu jak również w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania ich pełnomocnikom oraz przedmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres przeprowadzania konkursu oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach określonych w RODO. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o dołączenie do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej

karta zgłoszenia

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *