Wystawa “Pamięć i Tradycja” – Policja Państwowa w latach 1919-1939

Od 9 lipca w kramnicach miejskich można oglądać wystawę “Pamięć i Tradycja”, poświęconą działalności policji państwowej i jej funkcjonariuszom w latach 1919-1939. Na uroczystym otwarciu przemawiali kolejno Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie Michał Safjański, oraz burmistrz Piotr Osiecki.

Powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku Policja Państwowa przejęła obowiązki Milicji Ludowej, zorganizowanej na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Na jej barki spadł obowiązek utrzymywania porządku, oraz wykrywania i ścigania przestępstw kryminalnych.

Policyjne znaczki identyfikacyjne

Na wystawę zorganizowaną przez KPP w Sochaczewie dzięki staraniom sierż. sztab. Agnieszki Dzik składają się m.in. plansze dydaktyczne streszczające międzywojenne dzieje policji i życiorysy sochaczewskich funkcjonariuszy, pamiątki użyczone przez ich rodziny – ks. Tadeusza Kraszewskiego oraz Dariusza Gałązki, oraz eksponaty z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Losy Jana Gałązki i Jana Kraszewskiego łączy tragiczny koniec epopei przedwojennych policjantów, którzy padli ofirarą zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego, wymierzonej w najwartościowszych przedstawicieli społeczeństwa polskiego. Wieści o Janie Gałązce urywają się w Ostaszkowie, Jan Kraszewski przeżył internowanie by polec w boju pod Monte Cassino.

To nie jedyne nazwiska sochaczewskich policjantów, które przypomniano na wystawie. Z rąk stalinowskich oprawców zginęli także: starszy posterunkowy Henryk Bekker, starszy przodownik Aleksander Borkowski, posterunkowy Jan Ciężarek, komisarz Józef Ekiert, przodownik Jan Czesław Farjaszewski, aspirant Edward Kosiewicz, starszy posterunkowy Stefan Pawlicki, komisarz Wiktor Hugo Sauter, starszy posterunkowy Stanisław Siejka, posterunkowy Stefan Skrzypczyński, oraz starszy posterunkowy Stanisław Sławiński.

Odzanka pamiątkowa MSO – Miejskiej Straży Obywatelskiej

Złotą literą w historii sochaczewskiej policji zapisał się także wyróżniony na wystawie nadkomisarz Wacław Kruziewicz, pomysłodawca założenia w Sochaczewie Domu Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, zamordowany także w Twerze.

Wystawę można zwiedzać do dnia 15 lipca.

Komentarze