Wyjątkowy dar pana Tadeusza Kabalskiego

Do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą wpłynęły kolejne pamiątki i dokumenty które nie tylko powiązane są z historią naszego miasta i Kampanii Wrześniowej, ale także z jenieckimi losami uczestników Bitwy nad Bzurą.

Na ręce pracownika naszego muzeum pamiątki po swoim tacie – podporuczniku Marianie Kabalskim z 48 batalionu saperów, przekazał pan Tadeusz Kabalski ze Zduńskiej Woli.

Postać ppor Mariana Kabalskiego jest istotna z punktu widzenia walk o miasto – to saperzy z 48 batalionu budowali przeprawę przez rzekę Bzurę, a ze wspomnień zostawionych przez tego oficera wynika, iż to on osobiście wysadzał rzeczoną przeprawę przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. Po odwrocie przez Kampinos wziął udział w obronie naszej stolicy, a po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Murnau.

Wśród materiałów przekazanych naszemu muzeum znajdują się nie tylko wspomnienia z okresu Kampanii Wrześniowej i pobytu w obozie jenieckim w Murnau, ale także liczne zdjęcia z czasów szkolenia w wojsku i życia w obozie jenieckim, ale także ręcznie wykonane życzenia świąteczne, listy i dokumenty, w tym legitymacja wojskowa z 1938 roku. Na szczególną uwagę zasługuje mundur amerykański który otrzymał od wyzwalających obóz sił alianckich, niemiecka manierka, oraz kabura do węgierskiego pistoletu FEG 37 i przedwojenne buty – oficerki.

Postać Mariana Kabalskiego, do dziś nieznanego, stanowi ważne uzupełnienie historii naszego miasta. Wspomnienia i pamiątki po tym weteranie Bitwy nad Bzurą w wydatny sposób uzupełnią nasze zbiory.

Otrzymane materiały znajdują się aktualnie w procesie dokumentacji i katalogowania, a w przyszłości staną się elementem naszej ekspozycji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *