Wspomnienie o Abrahamie Borsztajnie

W dniu 5 stycznia przypada jorcajt (dzień, w którym przypada rocznica śmierci zmarłego) cadyka Szmuela syna Abrahama Bornsteina (Bornsztajna). Do Sochaczewa przyjedzie grupa chasydów. Będą modlić się w ohelu na cmentarzu żydowskim i odwiedzą nasze muzeum.

Abraham Borstein był synem rabina Zeewa Nachuma Bornsteina z Białej i zięciem Menachema Mendla Morgensterna z Kocka. Uczeń Henocha Henicha Kohena Lewina z Aleksandrowa. Po skończeniu szkoły był rabinem w Parczewie, Krośniewicach, Nasielsku, a od 1883 roku w Sochaczewie. Tam założył synagogę chasydzką i jesziwę (skrzyżowanie ulic Staszica i Pokoju). Nie był lubiany przez władze carskie i około 1884 roku Rosjanie odwołali go z funkcji rabina – odtąd był cadykiem i kierownikiem jesziwy.
Zmarł w 1910 roku w Sochaczewie. Jest pochowany w ohelu na cmentarzu żydowskim przy ulicy Sierpniowej.

Komentarze