Wesołych Świąt!

Uwierzmy – szarzy i zmęczeni,
że ten nasz trud nie wszystek minie,
a gdy moc naszą dostrzeżemy
tu, w naszym domu i rodzinie,
dopóki obrus rozścielamy,
choćby i było na nim biednie,
to w dni świąteczne i powszednie –
przetrwamy,
przetrwamy,
przetrwamy.

Spokojnych, rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim czytelnikom Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Komentarze