Wakacje z Muzeum ZSiPBnB 2018 r.

  • Oferta wędrówek i wycieczek terenowych
  1. Czwartek 23 sierpnia, 10.00-14.00 grodzisko wczesnośredniowieczne w Drwałach i zwiedzanie Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.Zgłoszenia: archeolog adiunkt Mariusz Samborski, kom.509360446, e-mail: samborski@muzeumsochaczew.pl
  2. Środa 25 lipca , 10.00- 16.00 , grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku i Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.Zgłoszenia: archeolog adiunkt Michał Górny, kom.530799109, e-mail: mic.gorny@o2.pl
  3. Piątek 20 lipca 8.30-16.00, piesza wędrówka terenowa Szlakiem Wielkiej Wojny 1914-15 r., nad Bzurą i Rawką. Trasa piesza 10 km, tereny leśne, okopy i cmentarze wojenne. Obory, Wzgórze 79, Kamion, Stefanów, kościół w Brochowie.Zgłoszenia: archeolog adiunkt Mariusz Samborski, kom.509360446, e-mail: samborski@muzeumsochaczew.pl
  4. Piątek 31 sierpnia 10.00-16.00. Piesza wędrówka terenowa Traktem Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r. : trasa 15 km, tereny leśne, pole bitwy, cmentarze wojenne żołnierzy WP. Gmina Iłów-Młodzieszyn-Brochów.Zgłoszenia: archeolog kustosz Jakub Wojewoda, e-mail:jakub.wojewoda1@wp.pl

Koszt każdej wycieczki: 20 zł/osoby. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: obsługę przewodnicką, opiekę uprawnionego wychowawcy (do 15 osób) oraz dojazd. Ilość miejsc ograniczona.

  • Przewodnik na zamku:

W każdą niedzielę lipca i sierpnia, w godzinach od 15:00 do 18:00 na wzgórzu Zamku Książąt Mazowieckich na wszystkich chętnych czekać będą pracownicy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Bezpłatni przewodnicy oprowadzą po ruinach zamku, opowiedzą o ciekawostkach i tajemnicach dotyczących przeszłości sochaczewskiej warowni.

Dodatkowo, w terminach 8 i 22 lipca oraz 12 i 19 sierpnia mini pokazy rycerskie – przymierzanie zbroi, gry i zabawy plebejskie, dyby, broń czarno-prochowa i wiele innych atrakcji.
Udział bezpłatny.

  • Warsztaty

Półkolonie letnie – pt. „Młodzi żołnierze batalionu AK majora Korwina”, 26.07-02.08.2018 r. Dedykowane dla 40 uczestników w wielu 12-16 lat. W programie nauka: poruszania się po mapie i orientacji w terenie, rozbijania namiotów i budowy obozowiska, przygotowania i bezpiecznego rozpalania ogniska, gotowania w terenie, podstaw samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, pracy w zespole , technik strzeleckich, poznawania historii działalności Obwodu Armii Krajowej „Skowronek”oraz walorów przyrodniczych regionu.

Udział bezpłatny.

  • Uroczystości 1 sierpnia

 Godzina „W”- wymarsz oddziałów AK „Skowronek” do Powstania Warszawskiego 1944 r.

Miejsce: Kramnice Miejskie, pl. Kościuszki, Cmentarz Wojenny w Sochaczewie-Trojanowie

Program:

15.30 – „Batalion sochaczewski w powstaniu warszawskim 1944 r.”. – wykład historyczny w Kramnicach Miejskich, Jakub Wojewoda –kustosz, kierownik działu naukowego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

16.30 – złożenie kwiatów na kwaterze żołnierzy Armii Krajowej – delegacje władz powiatu sochaczewskiego i miasta Sochaczew – cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego przy al. 600-lecia w Trojanowie;

16.50 – pl. Kościuszki – wprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych,

17.00 – syrena, podniesienie flagi państwowej, hymn państwowy

– rekonstrukcja wymarszu oddziałów AK „Skowronek”

– wjazd wozu z bronią, rozdawanie broni, formowanie oddziału w kolumnie, wymarsz oddziału w wykonaniu Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II/18pp.

17.15 – wystąpienie okolicznościowe burmistrza miasta Sochaczew Piotra Osieckiego

17.25 – apel pamięci

17.40 – wymarsz kompanii honorowej i wyprowadzenie sztandarów

17.45 – zakończenie

Udział bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018

Oprac. Jakub Wojewoda

Komentarze