V Rajd Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką 11.02.2016

Już po raz piąty ruszymy śladami Wielkiej Wojny nad Dolną Bzurą i Rawką. W tym roku zaczniemy od Stefanowa, gdzie znajdował się największy w tym rejonie polowy cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Przejdziemy szlakiem walk i przemarszu 5 Rezerwowej Dywizji Piechoty i Dywizji Westerhagen. Odwiedzimy autentyczne pole bitwy: okopy, polowe obozowiska i stanowiska artylerii z okresu walk 1914-15 r. Zwiedzimy także cmentarz rosyjsko -niemiecki w Stefanowie, wielokrotnie porządkowany w poprzednich latach przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp. Będzie to też okazja do zwiedzenia leśnych ostoi zwierzyny, na mokradłach pod Nową Wsią. Trasa przemarszu wyniesie ok 10-12 km.

W lasach na zachód od Kamiona Podgórnego, w pradolinie Wisły znajdują się liczne wzniesienia- wydmy. Najwyższym punktem w tym rejonie jest wzgórze 78,2 m, które położone jest ok. 1 km na północ od ostatnich-zachodnich zabudowań Kamiona Podgórnego. Według niemieckiej mapy sztabowej z 1915 r., wykonanej w skali 1:100 000, ten sam punkt oznaczono jako wzgórze 79.

W rejonie wzgórza 79 znajdują się pozostałości po sieci umocnień polowych z okresu pierwszej wojny światowej. Są to pozycje oddziałów z niemieckiej 89 Dywizji Piechoty – tzw. „Dywizji Westerhagena”, której nazwa pochodzi od nazwiska jej dowódcy – generała Eduarda Ernsta Louisa von Westernhagen. Dywizja ta wchodziła w skład 9 armii niemieckiej, która toczyła walki na froncie Bzura–Rawka od grudnia 1914 r. do lipca 1915 r. W wymienionym okresie rejon wzgórza 79 utrzymywał 8 Pułk Piechoty Lanwehry.

v rajd sochaczew

V Rajd Szlakiem Wielkiej Wojny Sochaczew-Stefanów-Iłów 11.02.2017 r. – program:

  • 8.30 – 9.30 – Muzeum ZSiPBnB w Sochaczewie – zwiedzanie ekspozycji stałej “Nad Bzurą bez zmian – opowieść o wojnie w okopach 1914-15 r.”
  • 10.00 – Iłów, parking przed Zespołem Szkół w Iłowie – zbiórka uczestników rajdu
  • 10.30- Iłów-wyjazd uczestników rajdu do Stefanowa, wymarsz na trasę rajdową
  • 10.30 – 15.30- Stefanów-Młodzieszynek-Olszynki-Bieliny-Nowa Wieś-Rzepki-Obory-Iłów- przemarsz trasą rajdową( 12 km)
  • 16.00- Iłów , Zespół Szkół – wydanie posiłku dla uczestników rajdu
  • 16.00 -18.00- Iłów, Zespół Szkół – historyczna konferencja popularno-naukowa “Front zimowy nad Bzurą 1914 -15 r.”
  • 18.00- Iłów Zespół Szkół – zakończenie rajdu, pożegnanie uczestników.

ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ NOCLEGÓW w IŁOWIE! W razie chęci pozostania na nocleg po rajdzie (z 11 na 12 lutego), możliwe jest wynajęcie za skromną opłatą obiektu dawnej szkoły. JEŚLI DO środy 08.02 zbierze się min 15 osób chętnych na nocleg, ORGANIZATOR zabukuje ten obiekt. Prosimy o deklarowanie chęci noclegu emailem do organizatora.


Zbiórka uczestników rajdu i wpłaty wpisowego,nastąpi o godzinie 10.00 w Iłowie (parking przed Zespołem Szkół w Iłowie).W tym samym miejscu meta.Na w/w miejscu postojowym można pozostawić swoje pojazdy.

Do zobaczenia na szlaku!

Komentarze