Skarby sochaczewskiej ziemi

Prezentujemy glinianą amforkę przekazaną do Muzeum przez Pana Grzegorza Safulaka. Jej znalazcą jest syn Pana Grzegorza – Hubert a rzeczona amforka została znaleziona przy Szkole Postawowej nr 4 w Sochaczewie w rejonie “Poświętnego”. Biorąc pod uwagę kontekst znaleziska, amfora ta datowana jest wstępnie na XIV wiek.

naczynie

Naczynie to ma formę baniastą, posiada pionowy ornament kanelurowy na całej powierzchni oraz 3 poziome złobienia dookoła wylewu. Wylew ma stosunkowo małą średnicę (2,3 cm) a całość nieco przypomina manierkę z tą różnicą, że posiada jeszcze dwa ucha.

pik

Natomiast dzięki Panu Jackowi do zbiorów muzealnych trafiły metalowe elementy niemieckiej pickelhauby w wersji artyleryjskiej. Artefakty te zostały odnalezione w okolicach lasu w Żdzarowie. Jak ustalił Jakub Wojewoda – kierownik działu historii naszego muzeum odnaleziony w Żdżarowie orzeł z pruskiej Pickelhaube M1871 stosowany był dla 1, 2 i 3. pułków Fußartillerie, czyli artylerii pieszej. Inicjał FWR był stosowany wyjątkowo właśnie dla tych trzech pułków artylerii w armii pruskiej. Pickelhauba należała najprawdopodobniej do 1. Pommersches Feldartillerie – Regiment Nr. 2 . Pułk ten wchodził w skład 3 Dywizji Piechoty, która walczyła w rejonie Sochaczewa podczas I wojny światowej, w latach 1914 – 1915. Za dary serdecznie dziękujemy, a już wkrótce pokażemy następne…

Komentarze