Regulamin XXV Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862-33-09, www.muzeumsochaczew.pl, e-mail: muzeum@muzeumsochaczew.pl

TEMAT I CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest kultywowanie obrzędów Świąt Bożego Narodzenia i propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa. W tegorocznej edycji oczekujemy od uczestników tradycyjnego ujęcia tematu, stworzenia szopek bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, zgodnie z duchem historii i tradycji.

TECHNIKA:

1. Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 50 x 70 cm podstawy.
2. Formy plastyczne, materiały i technikę prac pozostawiamy dowolną.
3. Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji (figurek, pocztówek, elementów dekoracji).
4. Zachęcamy do wykorzystania efektów: światła, dźwięku i ruchu.
5. Prace powinny być wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający dekompozycję w trakcie prezentacji na wystawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dorosłych, młodzież oraz dzieci. Prace oceniane będą w kategoriach:
– prace indywidualne
– prace zespołowe (do 3 osób)
– prace rodzinne

oraz w czterech grupach wiekowych:
– 3 – 6 lat
– 7 – 13 lat
– 14 – 16 lat
– osoby dorosłe.

1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę uczestnika, na której powinny znajdować się: imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres zamieszkania lub adres szkoły (wzór na stronie internetowej Muzeum). Metryczka powinna być umocowana na sznurku w widocznym miejscu.
2. Prosimy o wewnętrzną (w szkołach, placówkach) weryfikację prac.
3. Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów w publikacjach i mediach. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace należy zgłaszać do 1 grudnia br. do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Pl. Kościuszki 12. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 grudnia 2017 r. o godz.10.00 w Muzeum. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 9 grudnia br. do końca stycznia 2018 r. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ZAPRASZAMY! ŻYCZYMY UDANYCH POMYSŁÓW!

Wzór metryczki do pobrania »

Komentarze