Porządkowanie cmentarza w Stefanowie

Dnia 30 listopada członkowie wspierającego nasze muzeum Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II/18. pp, po raz kolejny organizowali akcję “Światełko dla żołnierza”. Akcję tą prowadzą cyklicznie od 1998 r.,zaś jej celem są prace rewitalizacyjne i porządkowe na żołnierskich cmentarzach. W ciągu 8 lat członkowie Grupy Historycznej przeprowadzili już kilkaset takich akcji.

Porządkowano wtedy cmentarze z okresu I i II wojny światowej na terenie powiatu sochaczewskiego i w innych rejonach gdzie toczyły się walki nad Bzurą 1914-15 i 1939 r. W tym roku celem porządków stał się cmentarz wojenny w miejscowości Stefanów ( w ewidencji cmentarzy oznaczony jako Bocieńce). Spoczywa tu 163 żołnierzy armii niemieckiej i 400 rosyjskich, w tym wielu naszych rodaków-żołnierzy narodowości polskiej.Podczas akcji porządkowej oczyszczono teren cmentarza z opadłych liści i porostów, oczyszczono także jedyny, nagrobny kamień. Innym porządkowanym w ten weekend obiektem była samotna mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 r., w miejscowości Łęg, na ten temat opublikowany zostanie osobny materiał. W działaniach wzięło udział 20 członków Stowarzyszenia MGH i przyjaciół naszego muzeum. Dyrekcja muzeum serdecznie gratuluje wolontariuszom poświęcenia na rzecz utrwalania historii regionu.

Komentarze