Ponad 150 uczestników na trasie V Rajdu Szlakiem Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką

Najpopularniejszą i właściwie najtańszą formą uprawiania turystyki jest zimowej jest turystyka piesza-hiking. Możemy ją podzielić na turystykę górską i turystykę nizinną. Zimowe chodzenie po górach należy do najbardziej atrakcyjnych, ale i do najtrudniejszych w organizowaniu i prowadzeniu form turystyki. Trudności te wiążą się przede wszystkim z poruszaniem się po terenach o urozmaiconej rzeźbie w zmiennych warunkach pogodowych. Często jednak zapominamy że uprawianie turystyki pieszej nie wymaga wyjazdu w góry, przygotowania fizycznego czy zakupu drogiego sprzętu. Przyrodnicza atrakcyjność terenu nizinnego w rejonie Sochaczewa, połączona z bogatą historią, wyjątkowo sprzyja uprawianiu turystyki. Już kilka godzin na świeżym powietrzu, poza miastem zapewnia rekreację. W sezonie wiosenno-letnim w naszym regionie wyjątkowo popularne stały się rajdy rowerowe. Imprezy rowerowe organizują samorządy często przy wsparciu organizacji pozarządowych. Rajdy skupiają znaczne ilości rowerzystów, jednak przywiązane są z reguły do dróg utwardzonych i na swojej trasie nie przewidują dokładnego zwiedzania tematycznych obiektów. Skuteczniejsze zapoznawanie się z terenem zapewniają formy turystyki pieszej stąd pomysł na organizację historycznych rajdów pieszych.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, od zawsze było organizatorem pieszych imprez plenerowych. Przez wiele lat uczestniczyło w kilkudziesięciu edycjach Rajdu Szlakami Walk nad Bzurą i Rajdu Szlakami ku Niepodległości, Rajdu Powstania Styczniowego organizowanych przez drużyny z Hufca ZHP Sochaczew.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w ramach współpracy muzeum z Stowarzyszeniem Muzealna Grupa Historyczna im.II/18 pp wypracowano nowe cykliczne formy rajdowe. Są wśród nich zarówno imprezy jedno a także kilku dniowe, dla uczestników bez ograniczenia wieku, często podzielone na odcinki o różnych stopniach trudności. Są wśród nich- letni Rajd Pieszy Szlakiem Odwrotu znad Bzury 1939 r., oraz coraz popularniejszy zimowy Rajd Szlakiem Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką 1914-15 r.
Tegoroczna V edycja Rajdu Szlakiem Wielkiej Wojny, przebiegała w wyjątkowej aurze pogodowej. Kilka dni wcześniej spadło 30 cm śniegu i zapanował mróz dochodzący do -10-12 stopni. Ze względu na trudne warunki początkowo licznie zgłoszeni uczestnicy, zaczynali poddawać w wątpliwość swój udział Jednak frekwencja dopisała i w słoneczno-zimowej aurze na start w gościnnej szkole w Iłowie stawiło się ponad 150 uczestników, zarówno dorosłych i dzieci, głównie z terenu powiatu sochaczewskiego. Dodatkowo w grupie tej znalazło się 30 umundurowanych rekonstruktorów odtwarzających sylwetki wojskowe żołnierzy niemieckich i rosyjskich walczących podczas I wojny światowej.

Marszrutę, jak każdego roku poprowadzono przez autentyczne pole bitwy nad Bzurą i Rawką 1915 r., teren walk i przemarszu 5 Rezerwowej Dywizji Piechoty i 6 Korpusu Syberyjskiego.
Trasę zbudowali i obsługiwali członkowie ze Stowarzyszenia MGH II/18 pp i Grupy Turystycznej „WTeam Travel”, wiodła ona przez teren dwóch gmin -Iłów i Młodzieszyn, rozpoczynała się w Stefanowie i Kamionie zaś kończyła w Iłowie. Przewodnikiem był kierownik Działu Historii MZSiPBnB Jakub Wojewoda, szefem trasy-Krzysztof Kwiatkowski zaś obsługę techniczną zapewniał p. Rafał Gołębiowski.
Po zwiedzaniu muzealnej ekspozycji w Sochaczewie nastąpiła zbiórka uczestników w Iłowie, gdzie podzielono wszystkich na 3 grupy i przewieziono autokarami na punkty startowe.
Pierwsza grupa uczestników zwiedziła i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym w Stefanowie. Mieści się tutaj największy w tym rejonie polowy cmentarz 563 żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Cmentarz ten był wielokrotnie porządkowany w poprzednich latach przez Stowarzyszenie MGH im. II/18 pp. Połączona kolumna rajdowa wystartowała z Kamiona i przybyła do gajówki Januszew, gdzie dodatkowo zwiedziła miejsce śmierci generała Franciszka Włada, który zmarł tu z powodu ran odniesionych w Bitwie nad Bzurą 18.09.1939 r. Następne punkty zlokalizowano już w ramach obiektów z okresu I wojny światowej. Uczestnicy zwiedzili kolejno okopy, polowe obozowiska stanowiska artylerii rejonu wzgórza 79 a także cmentarz wojenny w Oborach. Całość trasy wiodła przez tereny leśne, nieuczęszczanymi drogami leśnymi i polnymi co stwarzało wspaniałą okazję do zwiedzenia leśnych ostoi zwierzyny, na mokradłach pod Nową Wsią. Trasa przemarszu wyniosła ok 10-12 km i zakończyła się w Zespole Szkół w Iłowie, gdzie na wszystkich czekała gorąca grochówka.

Dyrekcja Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą serdecznie dziękuje wszystkim ,którzy przyczynili się do udanej organizacji V Rajdu, a w szczególności:
Wójtowi Gminy Iłów p. Romanowi Kujawie, dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie p. Janowi Kraśniewskiemu, członkom Stowarzyszenia MGH II/18 pp i Grupy Turystycznej „WTeam Travel”.

Komentarze