Nowe nazwy ulic w Sochaczewie

Dnia 13 grudnia 2017 r., wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydał zarządzenie zmieniające nazwy ulic na terenie miast Mazowsza. Zarządzenie wprowadzono wg Ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Kilka tygodni wcześniej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zostało poproszone o wskazanie i ułożenie biogramów historycznych postaci, godnych patronowania sochaczewskim ulicom. W konsultacjach wzięli tez udział członkowie Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im.II/18 pp. W związku z tym ułożono listę propozycji:

1.Generał Jan Tomicki dowódca 1 dywizji jazdy w czasie Powstania Listopadowego
2.Major Władysław Starzyk ps. “Korwin” – komendant Obwodu AK “Skowronek”
3. Kapitan Wilhelm Kosiński ps.”Mścisław”-z-ca komendanta, d-ca KEDYW w Obwodzie AK “Skowronek”.
4.Komandor porucznik dr.med Kazimierz Bielawski- we wrzesniu 1939 r.,naczelny lekarz szpitala wojennego w Chodakowie
5.Nadanie jednej z ulic w Iłowie nazwy Bitwy nad Bzurą 1939 r.

Ostatecznie zmieniono nazwy 5 ulic w Sochaczewie:

– ulica Aleksandra Zawadzkiego na kapitana Wilhelma Kosińskiego
– ulica Mariana Buczka na majora Władysława Starzyka.
– ulica 18 Stycznia (1945) na komandora Kazimierza Bielawskiego
– ulica 17 Stycznia (1945) na Władysława Raczkiewicza
– ulica Szymona Pietrzaka na generała Jana Tomickiego

W Iłowie zaś, ulica 18 stycznia została przemianowana na: Bitwy nad Bzurą 1939 r.

Komentarze