III Sochaczewska gra miejska “Niepodległość”

Gra miejska odbędzie się 10 listopada w godzinach 10.00-13.00. Gra nawiązuje do punktów na mapie Sochaczewa związanych z miejscami lub postaciami walczącymi o niepodległość Polski w latach 1794-1918-1920-1939-1945 r. Gra, dla wszystkich grup wiekowych, w formie MARSZU NA ORIENTACJĘ. Uczestnicy rozpoczynają grę w muzeum, gdzie otrzymują karty startowe oraz specjalnie przygotowane mapy z naniesionymi punktami do odnalezienia na terenie Sochaczewa.

Start godzina 10.00 – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew.
Meta godzina 13.00 – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew.
Organizatorzy: UM w Sochaczewie, Muzeum ZsiPBnB, Stowarzyszenie MGH im.II/18 pp

Komentarze