Bzura 1914-1915 – Zaproszenie na wystawę

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą serdecznie zaprasza wszystkich na otwarcie wystawy promującej zadanie pt. „Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych I wojny światowej” oraz spotkanie promocyjne z autorami publikacji Bzura 1914-1915. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”.

Otwarcie wystawy – 4 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Komentarze