70. rocznica boju partyzanckiego Armii Krajowej w Bronisławach

W sochaczewskim VIII Obwodzie Armii Krajowej na przełomie 1943/44 roku, z zagrożonych aresztowaniem żołnierzy konspiracji utworzono Oddział Partyzancki o kryptonimie „Socha”, pod dowództwem kapitana Wilhelma Kosińskiego ps. „Mścisław”. W dniu 4 kwietnia 1944 r., składający się z 24 akowców oddział, podczas nieobecności dowódcy, którego w tym czasie zastępował sierżant podchorąży Tadeusz Turczyński ps. „Lech”, został zaatakowany we wsi Bronisławy(gm. Rybno) przez oddziały niemieckie.

Siły wroga liczyły ok.500 ludzi. W wyniku zażartej walki zginęło 20 partyzantów, 4 wzięto do niewoli. W kolejnych dniach 2 z nich rozstrzelano na Pawiaku zaś 2 zbiegło z posterunku Schutzpolizei w Chodakowie.

bronislawy1944

Program wydarzeń z okazji 70 rocznicy boju Armii Krajowej w Bronisławach 4.04.1944 r:

2 kwiecień 2014 r.
Od godziny 10.00- w Bronisławach: społeczne prace przy wymianie krzyża i tablicy pamiątkowej w miejscu pierwszego spoczynku poległych partyzantów – Muzealna Grupa Historyczna im. II/18 pp
4 kwiecień 2014 r.
09.30 – Siedziba Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą: wykład historyczny z prezentacją multimedialną „Bronisławy 1944 r.” – Jakub Wojewoda (wstęp bezpłatny)
12.00 – Pole walki w Bronisławach: złożenie kwiatów w pod pomnikiem i krzyżem poległych.
13.00 – Cmentarz Wojenny w Sochaczewie-Trojanowie: złożenie kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy AK.

Komentarze